''
''

Projekt unijny

UE

GIVT Sp. z o.o. realizuje projekt „Adaptacyjny System Prognozowania i Scoringu Lotów”, który finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe „Projekty B+R przedsiębiorstw”.

Główny cel projektu:

Celem Projektu jest stworzenie Adaptacyjnego Systemu Prognozowania i Scoringu Lotów, bazującego na zaawansowanych technologiach. System ma służyć do prognozowania w czasie rzeczywistym zakłóceń lotów pasażerskich (opóźnień, odwołań, przekierowań na inne lotnisko) oraz automatycznego klasyfikowania przyczyn tych zakłóceń po ich wystąpieniu, pod kątem tego czy dany lot kwalifikuje się do odszkodowania w świetle Rozporządzenia WE 261/2004.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie poprawa skuteczności i efektywności świadczonych usług, a także stworzenie unikatowego źródła danych o zakłóceniach lotów.

Wartość projektu: 15.772.596,51 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 11.558.172,01 zł

Okres realizacji: 01.05.2018 – 31.12.2020