''
''

Upadłość biura podróży a prawa pasażera

GIVT Press Release

Ostatnie dni nie są najłatwiejsze dla branży turystycznej. Bankructwo biura podróży Thomas Cook oraz jego polskiej spółki córki Neckermann Polska spowodowało zwrócenie uwagi GIVT na los tysięcy klientów, którym przerwano lub odwołano wakacje. Podpowiadamy, o czym warto pamiętać przy egzekwowaniu swoich praw w sytuacji bankructwa biura i na co należy zwrócić uwagę.

W przypadku upadłości biura podróży, należy rozróżnić dwie sytuacje:

  • gdy zakupiono zorganizowaną wycieczkę w biurze podróży,
  • lub gdy w biurze podróży wykupiono wyłącznie połączenie czarterowe, bez pobytu na miejscu.

W pierwszym przypadku, pasażer jest objęty ochroną wynikającą z udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych oraz przepisów o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, stanowiącym dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności organizatorów lub pośredników turystycznych. W przypadku upadłości biura podróży, klienci mogą – w zależności od sytuacji – ubiegać się o pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej, lub o zwrot pieniędzy za odwołaną wycieczkę. Ponadto, klienci, którzy w momencie zaprzestania działalności przebywają za granicą, są objęci opieką Marszałka Województwa i mają zapewniony powrót do domu. Gdyby nie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, uzyskanie świadczeń od upadającej spółki byłoby niezwykle trudne.

– W przypadku upadłości spółki, w pierwszej kolejności zaspokajane są zobowiązania podatkowe lub inne zobowiązania publicznoprawne. Lista wierzycieli zazwyczaj jest długa, a pierwszeństwo w odzyskaniu pieniędzy mają instytucje państwowe. Może zatem dojść do sytuacji,  w której majątek spółki się wyczerpie, zanim dojdzie do zaspokojenia roszczeń poszczególnych klientów. Nie należy się jednak poddawać – mówi Elżbieta Tyszka, główny prawnik w GIVT – firmie pomagającej w uzyskiwaniu odszkodowania za opóźnione lub odwołane loty. 

W drugim przypadku – gdy w wyniku upadłości biura podróży niemożliwe są do zrealizowania połączenia czarterowe, które były realizowane przez linię lotniczą należącą do biura podróży i oferowane do sprzedaży jako pojedynczy element (bez zorganizowanej wycieczki), procedura dochodzenia roszczeń wygląda inaczej.

– Loty czarterowe realizowane przez przewoźników lotniczych, zakupione za pośrednictwem biur podróży, są objęte Rozporządzeniem WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., które daje pasażerom prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych między innymi w przypadku odwołania lotu – dodaje Elżbieta Tyszka. Należy wówczas złożyć reklamację do przewoźnika lotniczego, podając w uzasadnieniu trasę czarteru oraz numer lotu. Zgodnie z rozporządzeniem WE 261/2014, pasażerom może przysługiwać odszkodowanie w kwocie od 250 do 600 €, w zależności od długości trasy lotu. Więcej informacji o okolicznościach, jakie trzeba spełnić, by móc uzyskać rekompensatę, znajduje się w prawach pasażera.


Media kontakt

media@givt.com  

O GIVT

Uzyskujemy odszkodowania od linii lotniczych za opóźnione lub odwołane loty oraz w przypadku odmowy wejścia na pokład. Działamy szybko, sprawnie, według zasad. By ułatwić pasażerom uzyskanie rekompensaty, stawiamy na zaplecze technologiczne, inwestujemy w systemy automatyzacji zadań, Machine Learning i zaawansowane Big Data. GIVT tworzą doświadczeni eksperci z branż: lotniczej, finansowej, nowoczesnych technologii, konsultingowej, digital marketingu i usług prawnych.