''
''

Prostszy proces ubiegania się o odszkodowanie za zakłócony lot

GIVT Press Release

W trosce o prawa pasażerów, firma GIVT zajmująca się uzyskiwaniem odszkodowań za opóźnione lub odwołane loty, uruchomiła nową sekcję serwisu givt.com – Airlines & Airports, która ułatwi podróżującym ubieganie się o należne rekompensaty od linii lotniczych. Sekcja ta pozwoli użytkownikowi łatwo znaleźć opóźnione lub odwołane loty według lotnisk i linii lotniczych. Na poszczególnych podstronach znajdują się wszystkie zakłócone połączenia lotnicze z, do i wewnątrz Unii Europejskiej z ostatnich 30 dni. Dane aktualizowane są codziennie i obejmują niemal 100 europejskich lotnisk i linii lotniczych.

Głównym celem uruchomienia serwisu było ułatwienie pasażerom procesu zgłaszania należnych roszczeń i ograniczenie związanych z tym formalności. Przy informacjach o opóźnieniu znajduje się przekierowanie do prostego formularza, który zawiera już niezbędne dane lotu:

Jak wynika z naszych analiz, świadomość pasażerów w zakresie należnych odszkodowań od linii lotniczych nadal jest niewystarczająca. Zdecydowaliśmy o uruchomieniu serwisu by edukować pasażerów w zakresie przysługujących roszczeń, a także ułatwiać im egzekwowanie swoich praw – mówi Damian Zozula, Chief Commercial Officer, Marketing w GIVT.

Oprócz możliwości sprawdzenia opóźnień czy odwołań lotów, w serwisie można także dowiedzieć się o prawach przysługujących pasażerom w przypadku zakłóceń lotów. Dostępne są również informacje nt. niezbędnych danych i dokumentów, które należy złożyć ubiegając się o odszkodowanie:

InformacjaDokument
Data i numer lotuDokument tożsamości
Nazwa liniii/lub
Lotnisko wylotuPaszport
Lotnisko przylotuDane współpasażera

Pasażer ma także dostęp do zestawienia kwot rekompensat należnych w przypadku opóźnionego lub odwołanego lotu. Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (WE) nr 261/2004, maksymalna kwota odszkodowania na pasażera za opóźniony lub odwołany lot wynosi 600 €, a w przypadku opóźnionego lotu alternatywnego 300 €. Zależy ona jednak od odległości lotu i destynacji:

Długość lotu i destynacjeAlternatywny lotOpóźniony/Odwołany lotOdmowa wejścia na pokład
Loty do 1,500 km125€250€250€
Wszystkie loty wewnątrz UE powyżej 1,500 km200€400€400€
Wszystkie lot pomiędzy 1,500 km – 3,500 km200€400€400€
Wszystkie pozostałe loty powyżej 3,500 km300€600€600€

Odsetek opóźnionych (powyżej 3 godzin) i odwołanych lotów według GIVT Sky Ranking* dla Unii Europejskiej za 2019 rok wynosi 1,23%, co przekłada się na 93,730 wszystkich zakłóconych lotów w skali roku, za które może przysługiwać odszkodowanie od linii lotniczych. Nie wszystkie linie odnotowują zakłócenia lotów na takim samym poziomie. W rankingu GIVT na pozycji pierwszej wśród linii lotniczych za 2019 rok, czyli z największą liczbą opóźnień i odwołań lotów, bo 2,7%, plasuje się SAS, miejsce dwa i trzy kolejno zajęły British Airways z 2% oraz Eurowings z 1,5% zakłóconych lotów. Najwięksi przewoźnicy low-costowi, jak Ryanair i Wizzair, uplasowali się na 19 i 20 pozycji zestawienia z kolejno – 0,7% i 0,5% zakłóconych lotów.

Na podstawie raportu Eurocontrol, do 2040 roku liczba lotów wzrośnie o 53 proc. (do 16,2 milionów lotów rocznie). Wzrastać ma również liczba pasażerów. Obecnie sięga ona około 1,7 bilionów rocznie, a w 2040 roku może być to już ponad 2,5 biliona. Eurocontrol wskazuje również w tym samym raporcie na brak poprawy przepustowości lotnisk dla ok. 1,3 miliona lotów pasażerskich, a tym samym 160 milionów pasażerów w 2040. Jeśli te prognozy okażą się właściwe, ogromna część pasażerów może mieć problem z przelotem.

* Sky Ranking GIVT określa skalę występowania zakłóceń lotów dla poszczególnych linii lotniczych i lotnisk. Ranking obliczany jest na podstawie procentu zakłóconych lotów dla danej linii lotniczej lub danego lotniska. Zakłócone loty to loty odwołane lub opóźnione o więcej niż 3 godziny, potencjalnie kwalifikujące się do odszkodowania. Sky Ranking powstaje na bazie danych i analiz wewnętrznych GIVT oraz dostępnych danych zewnętrznych.


Media kontakt

media@givt.com  

O GIVT

Uzyskujemy odszkodowania od linii lotniczych za opóźnione lub odwołane loty oraz w przypadku odmowy wejścia na pokład. Działamy szybko, sprawnie, według zasad. By ułatwić pasażerom uzyskanie rekompensaty, stawiamy na zaplecze technologiczne, inwestujemy w systemy automatyzacji zadań, Machine Learning i zaawansowane Big Data. GIVT tworzą doświadczeni eksperci z branż: lotniczej, finansowej, nowoczesnych technologii, konsultingowej, digital marketingu i usług prawnych.