''
''

Kanada – zmiana regulacji prawnych z korzyścią dla pasażerów

Canada’s new air passenger regulations

15 grudnia zaczęło obowiązywać w Kanadzie nowe rozporządzenie o ochronie pasażerów samolotów (Air Passengers Protection Regulations – APPR; sygn. SOR/2019-150). Zgodnie z jego treścią, pasażerowie wszystkich linii lotniczych podróżujący do, z oraz wewnątrz Kanady, mogą liczyć na lepszą opiekę, szybszą komunikację i wyższe odszkodowania za odwołane lub opóźnione loty.

NOWE REGULACJE OD LIPCA 2019

Pierwsza faza zmian w kanadyjskich przepisach o ochronie pasażerów weszła w życie 15 lipca tego roku i obejmowała zapisy związane z komunikacją. Zgodnie z nimi, pasażerowie powinni być informowani w sposób niezwłoczny i zrozumiały o swoich prawach w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu, odmowy przyjęcia na pokład, zagubienia lub uszkodzenia bagażu. Nowelizacja zakładała również konieczność zapewnienia dzieciom poniżej 14 roku życia miejsca pozwalającego na kontakt z opiekunem (w grudniu regulacja została doprecyzowana poprzez wprowadzenie wymogu wskazania konkretnego miejsca i rzędu, w zależności od wieku dziecka).

Gdy dochodzi do opóźnienia, linie lotnicze muszą informować pasażerów o aktualnym statusie ich lotu co pół godziny, aż do potwierdzenia nowej godziny odlotu za pośrednictwem słyszalnego i widzialnego ogłoszenia oraz poprzez e-mail lub SMS. Linie lotnicze powinny także zapewnić dostęp do komunikacji osobom z niepełnosprawnościami, w obsługiwanym przez nie formacie (elektronicznym, drukowanym, lub w razie potrzeby – w alfabecie Braille’a).

W momencie odmowy wejścia na pokład z powodu przepełnienia, linia lotnicza powinna znaleźć wolontariuszy, którzy zrezygnują z miejsca i wydadzą pisemne potwierdzenie uzgodnionych świadczeń przed odlotem. Należne im odszkodowanie zależy od długości opóźnienia w przybyciu do miejsca docelowego. Ponadto, gdy pasażerowie czekają na opóźniony start w samolocie, mają prawo dostępu do pracujących toalet, właściwej wentylacji i temperatury, a także jedzenia i picia oraz do możliwości komunikowania się z osobami spoza samolotu. W przypadku zagubienia lub utraty bagażu z winy linii lotniczych, przewoźnik ponosi odpowiedzialność do wysokości ok. 2100 C$ za loty krajowe.

Wiele rozwiązań wprowadzonych w Kanadzie jest wzorowanych na europejskich przepisach regulujących prawa pasażerów. Wprowadzone w Kanadzie rozwiązania zapewniają dalej idącą ochronę pasażerom i przyznają im szerszy zakres uprawnień, a także nakładają wyższy standard w zakresie obowiązków informacyjnych niż ustawodawstwo unijne. – mówi Kamila Szczygieł, adwokat z firmy GIVT, zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań za opóźnione lub odwołane loty oraz w przypadku odmowy wejścia na pokład.

DRUGA FAZA ZMIAN – WYŻSZE ODSZKODOWANIA

Na dostosowanie się i wprowadzenie kolejnych udogodnień dla pasażerów dano przewoźnikom 6 miesięcy. Druga faza zmian, obowiązująca od 15 grudnia, dotyczy przede wszystkim minimalnej wysokości odszkodowań za opóźnienie lub odwołanie lotu, które są obliczane na podstawie długości opóźnienia po przylocie do miejsca docelowego i wynoszą:

Alternatywny lot za:Wysokość odszkodowaniaOpóźnienieOdszkodowanie – duża linia lotniczaOdszkodowanie – mała linia lotnicza
Mniej niż 6hC$ 9003 – 6 hC$ 400C$ 125
6 – 9 hC$ 1,8006 – 9 hC$ 700C$ 250
Ponad 9hC$ 2,400Ponad 9 hC$ 1,000C$ 500

Ponadto, już przy 2-godzinnym opóźnieniu linia lotnicza powinna zapewnić pasażerom jedzenie i napoje oraz umożliwić komunikację, np. poprzez bezpłatne wi-fi. W przypadku przesunięcia startu na kolejny dzień, linie lotnicze muszą zapewnić pasażerom bezpłatne zakwaterowanie, wraz z niezbędnym transportem. Gdy opóźnienie przekroczy 3 godziny, linia lotnicza musi zarezerwować pasażerowi bilety na kolejny dostępny lot. Jeśli pasażer dobrowolnie z niego zrezygnuje, przysługuje mu zwrot ceny biletu, a także rekompensata w wysokości 400 C$ (w przypadku dużych linii lotniczych) i 125 C$ (gdy podróżuje z mniejszym przewoźnikiem). Pasażerowie mają rok od daty wylotu na złożenie wniosku do linii lotniczej o wypłatę odszkodowania. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w ciągu 30 dni.

Należy pamiętać, że odszkodowanie za zakłócenia podczas lotu podlegającego zarówno przepisom kanadyjskim, jak i UE, można uzyskać wyłącznie raz – albo od strony kanadyjskiej, albo od unijnej – dodaje Kamila Szczygieł, adwokat z firmy GIVT.


Media kontakt

media@givt.com  

O GIVT

Uzyskujemy odszkodowania od linii lotniczych za opóźnione lub odwołane loty oraz w przypadku odmowy wejścia na pokład. Działamy szybko, sprawnie, według zasad. By ułatwić pasażerom uzyskanie rekompensaty, stawiamy na zaplecze technologiczne, inwestujemy w systemy automatyzacji zadań, Machine Learning i zaawansowane Big Data. GIVT tworzą doświadczeni eksperci z branż: lotniczej, finansowej, nowoczesnych technologii, konsultingowej, digital marketingu i usług prawnych.