Prawa pasażera – odmowa wejścia na pokład

Jakie są prawa pasażera w przypadku odmowy wejścia na pokład?

Odmowa wejścia na pokład brzmi groźnie. Nie oznacza jednak, że Twoja podróż została stracona. Mimo wszystko, nie każdy z pasażerów wie, że w takiej sytuacji może należeć im się m.in. odszkodowanie – nawet do 600 €.

A czy Ty znasz swoje prawa?

Czym jest odmowa wejścia na pokład?

Odmowa wejścia na pokład, za którą można uzyskać odszkodowanie, oznacza odmowę przewozu pasażera danym lotem, pomimo tego, że stawił się on do wejścia na pokład. Zazwyczajzazwyczaj związana jest ona z tak zwanym nadkompletem pasażerów (z angielskiego – overbooking).

Nadkomplet oznacza sprzedanie większej liczby biletów w stosunku do miejsc w samolocie, do czego linie lotnicze nieczęsto się przyznają.

Kiedy należy się odszkodowanie za niewpuszczenie na pokład?

Przede wszystkim podstawą uzyskania odszkodowania za odmówienie przez przewoźnika wejścia na pokład jest stawienie się na czas do odprawy zgodnie z wymaganiami (np. posiadanie rezerwacji i stawienie się na odprawę), a także posiadanie wszystkich dokumentów potrzebnych podczas Twojej podróży. Odszkodowanie przysługuje, jeśli linia lotnicza wbrew Twojej woli wyznaczy Ciebie, jako pasażera, który nie odbędzie lotu. W takiej sytuacji pod żadnym pozorem dobrowolnie nie zgadzaj się, ani nie rezygnuj z wykupionego lotu! Uniemożliwi Ci to ubieganie się o należną rekompensatę.

Prawo do ubiegania się o odszkodowanie nie przysługuje jeśli odmowa wejścia na pokład jest racjonalnie uzasadniona, w szczególności przyczynami związanymi ze zdrowiem, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi.

Wysokość odszkodowania zależna jest od odległości planowanego lotu.

Maksymalna kwota odszkodowania za opóźniony lot to 600 €.

Pamiętaj jednak, że jeśli Twój zakłócony lot kwalifikuje się do odszkodowania, jego wysokość zależy od:

 • długości podróży:

250 €

w przypadku lotów o długości do 1500 km,

400 €

dla wszystkich lotów wewnątrz Unii Europejskiej na dystansie dłuższym niż 1500 km oraz pozostałych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 km,

600 €

w przypadku wszystkich pozostałych lotów na dystansie dłuższym niż 3500 km.

Pamiętaj również, by zwrócić uwagę na to przez jaką linię lotniczą lot był obsługiwany oraz na jakim terenie:

 • Trasa lotu poza terytorium UE: Linia lotnicza zarejestrowana w UE oraz Linia lotnicza niezarejestrowana w UE nie przysługuje
 • Trasa lotu z kraju poza terytorium UE do kraju w UE: Linia lotnicza zarejestrowana w UE – odszkodowanie przysługuje, oraz Linia lotnicza niezarejestrowana w UE nie przysługuje
 • Trasa lotu z kraju w UE do kraju poza terytorium UE: Linia lotnicza zarejestrowana w UE oraz Linia lotnicza niezarejestrowana w UE przysługuje
 • Trasa lotu wewnątrz terytorium UE: Linia lotnicza zarejestrowana w UE oraz Linia lotnicza niezarejestrowana w UE przysługuje

Takie same zasady obowiązują również w Norwegii, Szwajcarii oraz Islandii, a także z miejsc zależnych administracyjnie od jednego z krajów UE, czyli: Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Reunion, Majotty, Saint-Martin, Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich lub jeśli lot do tych miejsc obsługiwany przez przewoźnika wspólnotowego. Do UE nie należą Wyspy Owcze, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie.

Jak uzyskać odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład samolotu?

Wniosek o odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład należy zgłosić do linii lotniczej (pisemnie, mailowo, czy poprzez formularz na stronie przewoźnika, co zależy od praktyki danej linii lotniczej w przyjmowaniu reklamacji) lub za pośrednictwem firmy specjalizującej się w uzyskiwaniu tego rodzaju odszkodowań.

Jak złożyć reklamację?

Można ją dostarczyć na kilka sposobów:

 1. listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru do przewoźnika lotniczego,
 2. elektronicznie na adres mailowy linii lotniczej,
 3. poprzez formularz, który znajdziesz na stronie przewoźnika
 4. lub razem z nami – bez żadnego ryzyka w przypadku przegrania sprawy.

Zaznaczamy, że wysłanie reklamacji nie zawsze może przyczynić się do wypłaty odszkodowania. By uniknąć odpowiedzialności, przewoźnicy mogą odmówić wypłaty odszkodowania niesłusznie podając, że odmówiono przyjęcia na pokład z powodu nadzwyczajnych okoliczności.zasłaniać się między innymi nadzwyczajnymi okolicznościami. Zdarza się również, że linie proponują zaniżoną kwotę odszkodowania, mimo, że każdemu przysługuje prawo wypłaty pełnej rekompensaty, w kwocie zależnej od długości lotu.

Co zrobić, jeśli linia lotnicza nie uzna naszej reklamacji?

Jeśli linia lotnicza udzieli odpowiedzi odmownej lub tylko częściowo uzna reklamację, kolejnym krokiem jest skierowanie skargi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego właściwego dla miejsca wylotu Twojego samolotu. Postępowanie przed tym organem może potrwać nawet do 6 miesięcy.

Ostatecznie możesz odwołać się także na drodze sądowej. W tym przypadku średni czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zakłócenia lotu może wynieść nawet do roku. Wiąże się to także z dodatkowymi kosztami, a łącznie cały proces pochłonie bardzo dużo Twojego wolnego czasu.

Składając wniosek z nami, nie musisz się niczym martwić. Działając w imieniu naszych klientów, dopełniamy wszelkich obowiązków, zawsze dążąc do skutecznego wyegzekwowania pełnej kwoty rekompensaty.

Procedura i forma wypłaty odszkodowania

Uzyskanie odszkodowania za odmowę wejścia na pokład może wiązać się nie tylko z wysłaniem reklamacji do linii lotniczej, ale również z podjęciem przez Ciebie działań odwoławczych w Urzędzie Lotnictwa, a później w sądzie (można również podjąć bezpośrednio działania w sądzie, pomijając ULC), co tym samym wymaga większego zaangażowania, a także nakładu dodatkowych kosztów. Oznacza to, że nie ma jednej stałej procedury uzyskania odszkodowania. Możemy spotkać się z kilkoma ścieżkami i każda z nich zależna jest od różnych czynników.

Przewoźnik powinien wypłacić odszkodowanie w formie pieniężnej. Może także zaproponować inną formę, przykładowo voucher, jednak by uzyskać rekompensatę tego rodzaju, musisz wyrazić na nią zgodę na piśmie, która dodatkowo wyklucza Twoje dalsze prawo do ubiegania się o odszkodowanie na podstawie rozporządzenia WE 261/2004.

Odszkodowanie może też zostać pomniejszone o 50%. Następuje to w sytuacji, gdy linia lotnicza zaproponowała lot alternatywny, którego czas przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego o:

2 godziny

w przypadku lotów o długości do 1500 km,

3 godziny

w przypadku lotów o dystansie 1500 – 3500 km,

4 godziny

w przypadku lotów dalszych.

Jeśli nie chcesz samodzielnie ubiegać się o odszkodowanie, pamiętaj, że nasi eksperci dokładnie wiedzą, jak radzić sobie z każdym przewoźnikiem, i jakie działania powinniśmy podjąć przy danej sprawie.

Kiedy należy złożyć reklamację?

Reklamację najlepiej złożyć jak najszybciej, ponieważ okresy przedawnienia roszczenia odszkodowania za odmowę wejścia na pokład są różne, w zależności, w jakim kraju zarejestrowany jest przewoźnik, i mogą wynosić nawet mniej niż rok, np. w przypadku linii lotniczych zarejestrowanych w Polsce, jak PLL LOT.

Wymagane dokumenty do złożenia reklamacji

By móc udowodnić swoją obecność na lotnisku, prawo i gotowość do lotu przy składaniu reklamacji, powinno się zachować co najmniej jeden z wymienionych niżej dokumentów podróży, który przede wszystkim musi zawierać takie informacje, jak dane pasażera, numer lotu oraz datę i godzinę planowanego lotu, a są to:

 • potwierdzenie rezerwacji biletu,
 • bilet lotniczy,
 • karta pokładowa.

Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie?

Czas uzyskania odszkodowania jest zależny od szybkości procesowania reklamacji przez danego przewoźnika lotniczego, dlatego nie można go jednoznacznie określić, choć zwykle trwa to około 30 dni. Z doświadczenia jednak wiemy, że prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia sprawy i wypłaty rekompensaty na etapie reklamacji w linii lotniczej nie jest wysokie, najczęściej są więc konieczne działania odwoławcze.

Jakie inne prawa przysługują pasażerom, którym odmówiono wejścia na pokład?

W sytuacji, gdy odmówiono Ci wejścia na pokład, przysługuje Ci:

 • posiłek oraz napój. Jeśli linia lotnicza nie zapewniła adekwatnych posiłków i napojów, możesz zakupić je na własny koszt i ubiegać się o zwrot pieniędzy.Wymagane dokumenty w przypadku, gdy linia lotnicza nie zapewniła posiłków i zrobiłeś to samodzielnie, to: dowód zapłaty za posiłki i napoje z datami odpowiadającymi okresowi odmowy wejścia na pokład
 • zakwaterowanie, jeżeli lot alternatywny, który linia lotnicza powinna Ci zapewnić odbędzie się co najmniej następnego dnia. Jeżeli zakwaterowanie nie zostało zapewnione, masz prawo samodzielnie dokonać zakupu noclegu w rozsądnym przedziale cenowym.Wymagany dokument w przypadku, gdy linia lotnicza nie zapewniła zakwaterowania i zrobiłeś to samodzielnie, to: dowód zapłaty za hotel z datami odpowiadającymi okresowi pomiędzy pierwotnie planowaną a faktyczną godziną wylotu,
 • transport z lotniska do miejsca zakwaterowania i z miejsca zakwaterowania na lotnisko. Jeżeli transport nie został zapewniony, masz prawo samodzielnie dokonać jego zakupu np. taxi, autobus, pociąg.Wymagany dokument w przypadku, gdy linia lotnicza nie zapewniła transportu i zrobiłeś to samodzielnie, to: paragon za skorzystanie z usług np. taxi, pociąg.

Zwrot uzasadnionych kosztów

Stwierdzenie „uzasadniony koszt” oznacza, że każdy pasażer ma pełne prawo do refundacji wydatków, które zmuszony był ponieść z powodu odmowy wejścia na pokład, a które zostały wspomniane w Rozporządzeniu WE 261/2004,, czyli:

 • prawo do zwrotu kosztów poniesionych za samodzielnie zakupiony przez Ciebie pierwotny bilet,
 • prawo do zwrotu kosztów poniesionych za samodzielnie zakupiony nocleg, transport do i z hotelu na lotnisko, posiłki oraz napoje.

Czy istnieją wyjątki, które mogą wpłynąć na odmowę wypłaty odszkodowania przez przewoźnika?

Tak – odmowa może się zdarzyć w sytuacji, gdy pasażer nie stosuje się do któregokolwiek punktu regulaminu przewoźnika i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, czyli jest przykładowo pod wpływem alkoholu lub usiłuje wnieść na pokład przedmioty niedozwolone, czy stanowiące zagrożenie. W tym przypadku rekompensata nie jest należna.

Odmowa wejścia na pokład w lotach łączonych – czy przysługuje odszkodowanie?

W momencie przegapienia przez odmowę wejścia na pokład pierwszego lotu lub drugiego z tej samej rezerwacji przysługują takie same prawa jak powyżej. Linia lotnicza powinna zapewnić lot alternatywny oraz należną opiekę, o czym możesz przeczytać w sekcji Jakie inne prawa przysługują pasażerom, którym odmówiono wejścia na pokład?.

Czy można ubiegać się o odszkodowanie samodzielnie?

Oczywiście, możesz samodzielnie ubiegać się o odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład Twojego samolotu. Zaznaczamy jednak, że linia lotnicza może zaproponować Ci ugody w zamian za problemy powstałe podczas Twojej podróży, a której przyjęcie (poprzez pisemne poświadczenie) skutkuje brakiem możliwości późniejszego ubiegania się o odszkodowanie.

Dlatego by mieć pewność, że nie stracisz prawa do ubiegania się o odszkodowanie, nie przyjmuj od przewoźnika m. in.:

 • voucherów na lot,
 • punktów bonusowych.

Nie gódź się także na zaniżoną wartość odszkodowania!

Ważne!

Zapewniona Ci przez linię lotniczą należna opieka podczas zakłócenia nie odbiera Ci prawa do odszkodowania.

Odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład – podstawa prawna

Przede wszystkim jest to rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów:.

Dopełnieniem mogą być poszczególne wyroki.

Pozostałe loty – co możesz zrobić?

Przede wszystkim zachowaj dokumenty podróży oraz postaraj się uzyskać informację na temat powodu odmowy wejścia na pokład samolotu. Masz także prawo żądać zapewnienia posiłków i napojów, noclegu, jeśli Twój lot alternatywny odbędzie się co najmniej dnia następnego, a także transportu z i na lotnisko w przypadku zakwaterowania. Jeśli jednak samodzielnie pokryłeś wszelkie koszty, zachowaj paragony lub faktury, by przewoźnik zwrócił poniesione przez Ciebie koszty.

Nie polecamy akceptować ugód, ponieważ przepisy prawa mówią wyraźnie, że każdy powinien uzyskać pełną kwotę odszkodowania za zakłócenie.

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.