Prawa pasażera – opóźniony, uszkodzony, zagubiony bagaż

Jakie są prawa pasażera w przypadku problemu z bagażem?

Problemy z bagażem to zmora niejednego pasażera. Uszkodzenie, opóźnienie czy co najgorsze, zgubienie pieczołowicie spakowanych rzeczy może znacząco skomplikować podróż.  Watro pamiętać, że powierzając linii lotniczej nasz bagaż mamy swoje prawa.

Za uszkodzony, opóźniony lub zgubiony bagaż należy się nam rekompensata.

Kiedy należy się rekompensata za uszkodzony lub zagubiony bagaż?

Przede wszystkim, kiedy zgłosisz tę sytuację w biurze zagubionego bagażu (tzw. Lost & Found na lotnisku poprzez wypełnienie raportu niezgodności bagażowej zwanym PIR – Property Irregularity Report). Następnie powinieneś zgłosić reklamację do przewoźnika.

Obowiązują Cię bardzo krótkie terminy na zgłoszenie reklamacji, dlatego zalecamy jak najszybsze działanie:

  • zniszczony lub uszkodzony bagaż musisz zgłosić w terminie 7 dni od zgłoszenia zaistniałej sytuacji na lotnisku,
  • opóźniony natomiast w terminie 21 dni od dnia oddania bagażu.

Zwrot uzasadnionych kosztów przy problemach z bagażem.

W przypadku, gdy Twój bagaż jest opóźniony, masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów za rzeczy, które zakupiłeś w czasie oczekiwania na jego dostarczenie (odzież, obuwie, środki higieniczne). Pamiętaj, by zachować wszystkie rachunki! Ponadto, przewoźnik powinien również dostarczyć  walizkę do wskazanego przez Ciebie miejsca. Jeśli jednak osobiście odbierzesz bagaż na lotnisku, linia lotnicza powinna pokryć koszty transportu.

Koniecznie także powinieneś sprawdzić, czy Twój opóźniony bagaż nie jest uszkodzony. Wówczas musisz przy jego odbiorze zadbać o to, by przekazano Tobie odpowiednie pisemne potwierdzenie u kuriera lub w punkcie bagażowym w zależności od rodzaju zorganizowanego odbioru bagażu.

Warto też zgłosić do przewoźnika w przypadku opóźnienia, ale również zagubienia bagażu wniosek o wypłatę dziennej diety na zakup rzeczy pierwszej potrzeby (zapis o takiej możliwości może znajdować się w regulaminie przewoźnika, ale nie jest to zasada, dlatego powinieneś to sprawdzić). Są to np. ubrania, czy środki higieny osobistej. Jeśli zakupiłeś je na własny koszt, przysługuje Ci zwrot – wystarczy, że przedstawisz rachunki. Pamiętaj jednak, że zwrot nie należy się za zakup rzeczy, które nie są celem zaspokojenia bieżących potrzeb, jak np. drogie perfumy.

Jak złożyć reklamację?

Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając kopię dokumentów (oryginały powinieneś zostawić dla siebie).

Pamiętaj, by do reklamacji dołączyć dowody szkody, takie jak:

  • kopia formularza PIR,
  • wycena szkody,
  • rachunki za przedmioty, które znajdowały się w bagażu czy faktury.

Jest to niezbędne ponieważ, zgodnie z Konwencją Montrealską, pasażer jest zobowiązany do udowodnienia poniesionej szkody. Oznacza to, na przykład, konieczność udowodnienia, że zakup rzeczy w zamian za te znajdujące się w zgubionym lub opóźnionym bagażu był niezbędny. Powinieneś nie tylko przedstawić przewoźnikowi rachunki za utracone rzeczy, które znajdowały się w Twoim bagażu, ale także dowód zakupu samej walizki, jeżeli reklamujesz jej zniszczenie.

Musisz też zapamiętać, że składając reklamację do przewoźnika zagranicznego, powinieneś posługiwać się wówczas językiem dla niego zrozumiałym. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest napisanie reklamacji po angielsku. Wzór takiej reklamacji możesz pobrać ze strony Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Wysokość rekompensaty

Według przepisów Konwencji Montrealskiej podpisanej przez kraje uczestniczące w Międzynarodowej Konferencji Prawa Lotniczego, jeśli zgubiono Twój bagaż, uszkodzono go lub jest on dostarczony z opóźnieniem, masz prawo domagać się od przewoźnika odszkodowania o wysokości 1000 SDR*, czyli około 4900 zł. Nie ma w tym przypadku kwot zryczałtowanych jak to występuje w przypadku odszkodowań za odwołany lub opóźniony lot oraz odmowę wejścia na pokład, a podana kwota jest górną granicą odpowiedzialności przewoźnika.

*SDR, czyli Specjalne Prawa Ciągnięcia – międzynarodowa jednostka rozrachunkowa, umowna jednostka monetarna, mająca charakter pieniądza bezgotówkowego, czyli istniejącego wyłącznie w postaci zapisów księgowych na bankowych rachunkach depozytowych.

Wysokość odszkodowania zależna jest od wartości bagażu – dobrze jest zachować rachunki, które poświadczą jaka była jego wartość. Trzeba również posiadać PIR, który – jak wspomniano wyżej –można dostać tylko na lotnisku, oraz odcinek bagażowy ze wskazaną wagą zaginionego bagażu.

Jeśli nie posiadasz tych dokumentów, linia lotnicza sama wówczas oszacuje wartość bagażu na podstawie jego wagi, a nie rzeczywistej wartości.

Wypłata rekompensaty powinna być dokonana w formie pieniężnej.

Uwaga, nie zrzekaj się swoich praw!

Jeśli zależy Ci na uzyskaniu rekompensaty za problemy z bagażem, ważne jest, byś nie godził się na otrzymanie vouchera na zakup nowych rzeczy, w którym ujęte zostało oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń w związku z jego przyjęciem.

Termin przedawnienia

Zgodnie z art. 35 Konwencji Montrealskiej z 1999 r., termin przedawnienia wynosi 2 lata.

Zakres odpowiedzialności przewoźnika

Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie, zgubienie bądź opóźnienie bagażu określają następujące przepisy III rozdziału Konwencji Montrealskiej: art. 17 pt. 1-2, art. 19 i art. 22 pt. 1-2.

Ważne jest, by zapoznać się także dokładnie z regulaminem przewozu bagażu przez daną linię lotniczą, m.in. dlatego, że dla bagaży, jak sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne czy dla przewozu zwierząt przewoźnicy przewidzieli osobną kategorię bagażową – z racji, iż są to bagaże nietypowe. Dlatego koniecznie upewnij się, w jaki sposób taki bagaż powinieneś zapakować i jak powinieneś go zarejestrować. Jeśli np. deskę snowboardową przewieziesz jako bagaż rejestrowany, możesz nie uzyskać rekompensaty, ponieważ jej przewiezienie może odbyć się na Twoją odpowiedzialność. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie linii lotniczej, u której chcesz zakupić swój bilet. Warto także wykupić w tych przypadkach dodatkowe ubezpieczenie.