''
''

Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Dane Osobowe

GIVT Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności. Zabezpieczamy Twoje dane stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne, a transfer danych osobowych wprowadzonych do formularza odbywa się przy użyciu bezpiecznego, szyfrującego protokołu SSL.

W tym miejscu przeczytasz, w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane w ramach prowadzonej przez nas działalności. Prezentujemy też istotne informacje o plikach Cookies i podobnych stosowanych przez nas technologiach.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej Rozporządzeniem. Przepisy Rozporządzenia będą miały zastosowanie do Twoich danych, jeżeli mieszkasz w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia, Lichtenstein; „EOG”).

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest GIVT Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22/22a, 02-675 Warszawa, Polska, www.givt.com (dalej „my”).
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, czyli osobę, z którą możesz się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych : GIVT sp. z o.o., ul. Wołoska 22/22a, 02-675 Warszawa, Polska, adres email dpo@givt.com oraz info@givt.com
 4. Jeżeli wcześniej administratorem Twoich danych był GIVT AG z siedzibą w Szwajcarii, to w związku z przejęciem wszystkich praw i obowiązków z dniem 30 grudnia 2019 roku  przez GIVT Sp. z o.o., administratorem Twoich danych osobowych będzie GIVT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22/22a, 02-675 Warszawa, Polska.
 5. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
  • w celu zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia tj. aby dokonać weryfikacji wniosku, a w przypadku pozytywnej decyzji, aby zawrzeć i wykonać umowę; podanie danych jest dobrowolne jednakże ich nie wskazanie spowoduje niemożność zawarcia umowy;
  • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. w celu dochodzenia roszczeń, w celach wykrywania oszustw, a także w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych i podmiotów trzecich obejmującego profilowanie;
  • w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia np. w celu dokonania rozliczeń finansowych i podatkowych;
  • w celach marketingowych po wykonaniu umowy w oparciu o wyrażoną zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
 6. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które odbyło się przed wycofaniem zgody. Aby wycofać zgodę, możesz przesłać informację na adres email info@givt.com lub przesłać oświadczenie na adres administratora danych.
 7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami takie jak kancelarie prawne, a także podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie (np. w zakresie wsparcia IT, wsparcia operacyjnego, usług marketingowych i analitycznych, w tym badania preferencji).
 8. Przekazujemy również Twoje dane liniom lotniczym, od których będą dochodzone roszczenia, a także w celu prowadzenia postępowania przed organem odwoławczym (wspomnianym w Rozporządzeniu WE 261/2004 NEB’om, czyli krajowym organom wykonawczym oraz ADR’om). W przypadku dochodzenia roszczenia na drodze sądowej – również właściwym sądom.
 9. Twoje dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy oraz przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W przypadku udzielenia zgody na prowadzenie marketingu po zakończeniu wykonywania umowy, dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
 10. Twoje dane, w zależności od tego, gdzie znajduje się siedziba linii lotniczej, z którą zawarłeś umowę przewozu lotniczego, możemy przekazywać do państw trzecich tj. do państw nienależących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Turcji i Rosji. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w celu wyczerpania procedury reklamacyjnej z przewoźnikiem lotniczym oraz ewentualnie przeprowadzenia postępowania odwoławczego przed właściwym organem, a także w przypadku prowadzenia postępowania sądowego przed właściwym sądem oraz organem egzekucyjnym.

Ponadto, dane osobowe w zakresie usług wykonywanych przez współpracujące z nami podmioty przetwarzające (w tym m.in. w zakresie usług informatycznych i nowych technologii, komunikacyjnych i analitycznych) mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dane mogą być przekazywane:

 • na podstawie art. 45 ust. 1 i 3 Rozporządzenia do państw, co do których została wydana przez Komisję Europejską decyzja o odpowiednim stopniu ochrony;
 • na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia do państw, co do których nie została wydana decyzja o odpowiednim stopniu ochrony, ale odpowiednie zabezpieczenie zapewnione jest na mocy standardowych klauzul umownych;
 • na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia do państw, co do których nie została wydana decyzja o odpowiednim stopniu ochrony.

W każdej chwili masz możliwość zażądania dalszych informacji o przekazywaniu danych do państw trzecich i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

 1. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku gdy przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Przysługuje Ci także prawo przenoszenia danych tj. otrzymania danych osobowych, które Nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 2. Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z administratorem danych osobowych, na adres wskazany w pkt 1 i 3 powyżej lub przedstawicielem na adres wskazany w pkt 5 powyżej.
 3. W przypadku uznania, że sposób przetwarzania przez nas danych osobowych narusza przepisy właściwego dla Ciebie prawa, możesz wnieść skargę do odpowiedniego organu do spraw ochrony danych osobowych.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej givt.com?

Administratorem tych danych jest GIVT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22/22a, 02-675 Warszawa, Polska.

W ramach naszej strony internetowej zbieramy następujące dane:

 • w przypadku korzystania z naszej strony internetowej zbieramy takie dane jak: adres IP, adres URL, informacje dotyczące odwiedzin, zachowań i kliknięć, otwieranych plików, daty i godziny wejścia na stronę, Twojego systemu operacyjnego, używanej przez Ciebie przeglądarki, nazwy dostawcy usług internetowych;
 • w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem formularza zbieramy Twoje: imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu oraz numer i data lotu;
 • w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami poprzez media społecznościowe zbieramy w szczególności takie dane jak : Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu, numer i data lotu a także inne dokumenty i dane osobowe udostępniane przez Ciebie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zbieramy Twoje dane w następujący sposób:

 • używając plików Cookies lub narzędzi analitycznych, w szczególności takich jak Hotjar, Google Analytics, Facebook;
 • z formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej;
 • z komunikatorów dostępnych na portalach społecznościowych.

W jakim celu używamy Twoich danych?

 • do realizacji łączącej Nas umowy lub w celach zawarcia umowy;
 • do obsługi Twojego wniosku lub zapytania;
 • do prowadzenia kampanii marketingowych uwzględniających profilowanie, tj. do przesyłania Ci ofert o produktach i usługach;
 • do celów analitycznych, aby poprawić jakość strony internetowej;
 • do celów rozwoju, funkcjonalności strony internetowej.

Twoje dane mogą być też przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty współpracujące z nami, w następujących celach:

 • realizacji naszej usługi i możliwości kontaktu z Tobą;
 • wypłaty przyznanego odszkodowania;
 • analiz rynkowych i zbierania opinii;
 • marketingowych uwzględniających profilowanie.

Polityka plików Cookies

Czym jest plik „Cookie”?

Gdy korzystasz z naszej strony internetowej, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w serwisie. W tym celu stosujemy pliki Cookies.

Pliki „Cookies” , zwane także „ciasteczkami”, to małe pliki tekstowe, tworzone i wysyłane automatycznie przez odwiedzane przez Ciebie strony internetowe. Informacje zawarte w tych plikach zapisują się na Twoim komputerze (lub innym urządzeniu końcowym np. na tablecie lub smartphone) i mogą być wykorzystywane jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane.

W jakim celu strona internetowa GIVT.com korzysta z plików „Cookies” ?

Używamy ich do:

 • tworzenia statystyk i analiz. Analityczne pliki „Cookies” wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść do serwisu internetowego, bo dzięki nim wiadomo, jakie są Twoje zainteresowania i potrzeby, co pozwala nam ulepszać naszą stronę internetową. Więcej na temat kodu Google Analytics i plikach Cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl) i kodu Adobe Analytics (więcej informacji na stronie http://www.adobe.com/privacy.html);
 • mierzenia skuteczności prowadzonych na rzecz naszej firmy działań marketingowych;
 • dopasowanie treści reklam do Twoich preferencji, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach Cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/2407785) oraz na portalu społecznościowym Facebook (więcej informacji o polityce plików Cookies można znaleźć na stronie: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/);
 • monitorowania i zapisywania zachowań użytkownika na naszej stronie internetowej, w tym celu korzystamy z usługi Hotjar. Narzędzie to zapisuje dane takie jak: przewijanie strony, nawigacja, ruch kursora. Gromadzone są dane dotyczące lokalizacji, urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki oraz plików Cookies. Hotjar nie gromadzi innych danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Hotjar znajdują się na stronie internetowej: https://www.hotjar.com/privacy.
  Jeżeli chcesz zrezygnować z usługi Hotjar, kliknij w podany link: https://www.hotjar.com/opt-out. Po skorzystaniu z tej funkcji nastąpi usunięcie plików Cookies, jeżeli powrócisz na naszą stronę usługa monitorowania za pośrednictwem Hotjar włączy się ponownie.
 • zapamiętywania, czy wyraziłeś nam zgodę na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści;
 • dostosowania naszej strony internetowej do urządzeń i przeglądarek.

Jakiego rodzaju plików „Cookies” używamy?

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików Cookies – sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są tymczasowymi plikami „Cookies” i pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki „Cookies” stałe pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas lub do momentu, kiedy je manualnie usuniesz (to jak długo dane ciasteczko pozostanie na Twoim urządzeniu zależy od „czasu życia” tego pliku „cookie” oraz od ustawień Twojej przeglądarki internetowej).

Jak mogę zrezygnować z akceptowania plików „Cookies” ?

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach domyślnie akceptuje pliki „Cookies”. W każdej chwili możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Zastrzegamy jednak, że brak możliwości zapisywania/odczytywania plików Cookies przez naszą stronę może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.

Wykorzystujemy także podobne technologie do plików Cookies takie jak web beacons zwane pikselami. Pliki te gromadzone są przez Twój komputer lub urządzenia mobilne w przypadku wejścia na stronę internetową, za pośrednictwem reklamy, wiadomości e-mail oraz aplikacji mobilnej. Korzystamy z nich po to by dopasować treści do Twoich preferencji oraz skierować odpowiednią ofertę reklamową.

Korzystamy także z plików Cookies tworzonych przez podmioty, z którymi współpracujemy. To pliki Cookies Google Inc w celach świadczenia usługi Google Analytics, Double Click i Google Adwords, Facebook, Adform w celach analizy ruchu i mierzenia skuteczności reklam.

Bezpieczeństwo

Ogólne zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

 • Na swoim komputerze, tablecie, telefonie (dalej zwanym: urządzeniem) powinieneś mieć zainstalowane i uruchomione oprogramowanie antywirusowe i firewalla;
 • Pamiętaj, aby na Twoim urządzeniu zainstalowane było tylko legalne oprogramowanie;
 • Nigdy nie loguj się do serwisów internetowych, w których podajesz swoje dane lub informacje poufne korzystając z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi;
 • Nie instaluj nieznanych programów otrzymanych pocztą elektroniczną lub pobranych z podejrzanych witryn www;
 • Nigdy nie odpowiadaj na wiadomości e-mailowe, których nadawcy proszą Cię o ujawnienie poufnych informacji;
 • Nie zapisuj nigdzie poufnych danych, szczególnie w plikach na komputerze

Ogólne zasady bezpiecznego korzystania ze strony internetowej GIVT.com

Do korzystania ze strony internetowej GIVT.com zalecana jest instalacja najnowszych poprawek do posiadanej przeglądarki internetowej, gdyż zabezpieczy Cię to przez wykrytymi i potencjalnymi niebezpieczeństwami; Upewnij się, że w używanej przez Ciebie przeglądarce aktywna jest obsługa plików typu cookie, tak aby nie wystąpiły żadne zakłócenia w korzystaniu ze strony.