GIVT

Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Dane Osobowe

GIVT przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej przez nas działalności. Zabezpieczamy Twoje dane stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne, a transfer danych osobowych wprowadzonych do formularza odbywa się przy użyciu bezpiecznego, szyfrującego protokołu SSL.

W tym miejscu przeczytasz w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz korzystania z naszej strony internetowej. Prezentujemy też istotne informacje o plikach cookie i podobnych stosowanych przez nas technologiach.

 

Dane osobowe są zbierane, przekazywane oraz przechowywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej Rozporządzenie.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest GIVT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Olkuskiej 7, 02-604 Warszawa, www.givt.com (dalej „my”).
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, czyli osobę z którą możesz się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: dpo@givt.com, GIVT Sp. z o. o. ul. Olkuska 7, 02 -604 Warszawa.
 4. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
 • w celu zawarcia i realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia tj. aby dokonać weryfikacji wniosku, a w przypadku pozytywnej decyzji aby zawrzeć i wykonać umowę; Podanie danych jest dobrowolne jednakże ich nie wskazanie spowoduje niemożność zawarcia umowy.
 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu - art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. w celu dochodzenia roszczeń, w celach wykrywania oszustw, a także w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych i podmiotów trzecich obejmującego profilowanie;
 • w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, np. w celu dokonania rozliczeń finansowych i podatkowych przez okres wskazany w ustawie o rachunkowości oraz przepisach Ordynacji podatkowej;
 • w oparciu o wyrażoną zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia:

-  w celach marketingowych po zakończeniu świadczenia usługi w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych;

 1. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które odbyło się, zanim wycofałeś zgodę. Aby wycofać zgodę, możesz przesłać informację na adres email info@givt.com lub przesłać oświadczenie na adres administratora danych.
 2. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami takie jak kancelaria prawna, a także podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie (np. w zakresie wsparcia IT, wsparcia operacyjnego, usług marketingowych i analitycznych, w tym badania preferencji).
 3. Przekazujemy również Twoje dane liniom lotniczym, od których będą dochodzone roszczenia, a także w celu prowadzenia postępowania organom odwoławczym (wspomnianym w Rozporządzeniu WE 261/2004 NEBom, czyli krajowym organom wykonawczym oraz ADRom). W przypadku dochodzenia roszczenia na drodze sądowej również właściwym sądom.
 4. Twoje dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy oraz przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W przypadku udzielenia zgody na prowadzenie marketingu po zakończeniu wykonywania umowy, dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
 5. Twoje dane, w zależności od tego gdzie znajduje się siedziba linii lotniczej, z którą zawarłeś umowę przewozu lotniczego, możemy przekazywać do państw trzecich tj. do państw nienależących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Turcji i Rosji. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w celu wyczerpania procedury reklamacyjnej z przewoźnikiem lotniczym oraz ewentualnie przeprowadzenia postępowania odwoławczego przed właściwym organem, a także w przypadku prowadzenia postępowania sądowego przed właściwym sądem oraz organem egzekucyjnym.

Ponadto, dane osobowe w zakresie usług wykonywanych przez współpracujące z nami podmioty przetwarzające (w tym m. in.  w zakresie usług informatycznych i nowych technologii, komunikacyjnych i analitycznych) mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dane mogą być przekazywane:

na podstawie art. 45 ust. 1 RODO do państw, co do których została wydana przez Komisję Europejską decyzja o odpowiednim stopniu ochrony;

na podstawie art. 45 ust. 3 RODO do państw trzecich, co do których została wydana przez Komisję Europejską decyzja o odpowiednim stopniu ochrony;

na podstawie art. 46  ust. 2 lit. c) RODO do państw, co do których nie została wydana decyzja o odpowiednim stopniu ochrony, ale odpowiednie zabezpieczenie zapewnione jest na mocy standardowych klauzul umownych;

na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b RODO do państw, co do których nie została wydana decyzja o odpowiednim stopniu ochrony.

W każdej chwili masz możliwość zażądania dalszych informacji o przekazywaniu danych do państw trzecich i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

 1. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo przenoszenia danych tj. otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś/aś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 2. Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się nami przez e-mail info@givt.com lub listownie na adres administratora danych wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzane przez nas dane osobowe naruszają przepisy Rozporządzenia masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Aleksandra Urbanowska

adres e-mail: dpo@givt.com

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.givt.com ?

Administratorem tych danych jest GIVT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa.

W naszej stronie internetowej zbieramy następujące dane:

- w przypadku korzystania z naszej strony internetowej zbieramy takie dane jak: adres IP, adres URL, informacje dotyczące odwiedzin, zachowań i kliknięciach, otwieranych plikach, daty i godziny wejścia na stronę, Twój system operacyjny, używanej przez Ciebie przeglądarki, nazwę dostawcy usług internetowych;

- w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem formularza zbieramy Twoje: imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu oraz numer lotu;

- w przypadku gdy  kontaktujesz się z nami poprzez media społecznościowe zbieramy takie dane, jak Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu, numer i data lotu a także inne dokumenty i dane osobowe udostępniane przez Ciebie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zbieramy Twoje dane w następujący sposób:

- używając plików cookie lub narzędzi analitycznych, w szczególności takich jak Hotjar, Google Analytics, Facebook;

- z formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej;

- z komunikatorów dostępnych na portalach społecznościowych.

W jakim celu używamy Twoich danych?

- do realizacji łączącej nas umowy lub w celach zawarcia umowy;

- do obsługi Twojego wniosku lub zapytania;

- do prowadzenia kampanii marketingowych uwzględniających profilowanie, tj. do przesyłania Ci ofert o produktach i usługach;

- do celów analitycznych, aby poprawić jakość strony internetowej;

- do celów rozwoju, funkcjonalności strony internetowej;

- Twoje dane mogą być też przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty współpracujące z nami, w następujących celach:

- realizacji naszej usługi i możliwości kontaktu z Tobą;

-wypłaty przyznanego odszkodowania;

- analizy rynkowych i zbierania opinii;

- marketingowych uwzględniających profilowanie.

Polityka plików Cookie

Czym jest plik „Cookie”?

Gdy korzystasz z naszej strony internetowej, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w serwisie. W tym celu stosujemy pliki cookie.

Pliki „cookie” , zwane także „ciasteczkami”, to małe pliki tekstowe, tworzone i wysyłane automatycznie przez odwiedzane przez Ciebie strony internetowe. Informacje zawarte w tych plikach zapisują się na Twoim komputerze (lub innym urządzeniu końcowym np. na tablecie lub smartphone) i mogą być wykorzystywane jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane.

W jakim celu strona internetowa GIVT.com. korzysta z plików „Cookie” ?

Używamy ich do:

-tworzenia statystyk i analiz. Analityczne pliki „cookie” wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść do serwisu internetowego, bo dzięki nim wiadomo, jakie są Twoje zainteresowania i potrzeby, co pozwala nam ulepszać naszą stronę internetową. Więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookie Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl) i kodu Adobe Analytics (więcej informacji na stronie http://www.adobe.com/privacy.html);

-mierzenia skuteczności prowadzonych na rzecz naszej firmy działań marketingowych;

-dopasowanie treści reklam do Twoich preferencji, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach cookie wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/2407785) oraz na portalu społecznościowym Facebook (więcej informacji o polityce plików cookie można znaleźć na stronie: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

- monitorowania i zapisywania zachowań użytkownika na naszej stronie internetowej, w  tym celu korzystamy z usługi  Hotjar. Narzędzie to zapisuje dane takie jak: przewijanie strony, nawigacja, ruch, kursora. Gromadzone są dane dotyczące lokalizacji, urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki oraz plików cookies. Hotjar nie gromadzi innych danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Hotjar znajdują się na stronie internetowej:  https://www.hotjar.com/privacy.

Jeżeli chcesz zrezygnować z usługi Hotjar, kliknij w podany link: https://www.hotjar.com/opt-out. Po skorzystaniu z tej funkcji nastąpi usunięcie plików cookies, jeżeli powrócisz na naszą stronę usługa monitorowania za pośrednictwem Hotjar włączy się ponownie.

-zapamiętywania, czy wyraziłeś nam zgodę na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści;

-dostosowania naszej strony internetowej do urządzeń i przeglądarek.

Jakiego rodzaju plików „Cookie” używamy?

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są tymczasowymi plikami „cookie” i pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki „cookie” stałe pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas lub do momentu, kiedy je manualnie usuniesz (to jak długo dane ciasteczko pozostanie na Twoim urządzeniu zależy od „czasu życia” tego pliku „cookie” oraz od ustawień Twojej przeglądarki internetowej).

Jak mogę zrezygnować z akceptowania plików „Cookie” ?

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach domyślnie akceptuje pliki „Cookie”. W każdej chwili możesz to zmienić w ustawienia swojej przeglądarki. Zastrzegamy jednak, że brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookie przez naszą stronę może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.

Wykorzystujemy także podobne technologie do plików cookie takie jak web beacons zwane pikselami. Pliki te gromadzone są przez Twój komputer lub urządzenia mobilne w przypadku wejścia na stronę internetową, za pośrednictwem reklamy, wiadomości e-mail oraz aplikacji mobilnej. Korzystamy z nich po to by dopasować treści do Twoich preferencji oraz skierować odpowiednią ofertę reklamową.

Korzystamy także z plików cookie tworzone przez podmioty, z którymi współpracujemy. To pliki cookies Google Inc w celach świadczenia usługi Google Analytics, Double Click i Google Adwords, Facebook, Adform w celach analizy ruchu i mierzenia skuteczności reklam.

Bezpieczeństwo

Ogólne zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

Na swoim komputerze, tablecie, telefonie (dalej zwanym: urządzeniem) powinieneś mieć zainstalowane i uruchomione oprogramowanie antywirusowe i firewall;

Pamiętaj, aby na Twoim urządzeniu zainstalowane było tylko legalne oprogramowanie;

Nigdy nie loguj się do serwisów internetowych, w których podajesz swoje dane lub informacje poufne korzystając z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi;

Nie instaluj nieznanych programów otrzymanych pocztą elektroniczną lub pobranych z podejrzanych witryn www;

Nigdy nie odpowiadaj na wiadomości e-mailowe, których nadawcy proszą Cię o ujawnienie poufnych informacji;

Nie zapisuj nigdzie poufnych danych, szczególnie w plikach na komputerze

Ogólne zasady bezpiecznego korzystania ze strony internetowej GIVT.com

Do korzystania ze strony internetowej GIVT.com zalecana jest instalacja najnowszych poprawek do posiadanej przeglądarki internetowej, gdyż zabezpieczy Cię to przez wykrytymi i potencjalnymi  niebezpieczeństwami;

Upewnij się, że w używanej przez Ciebie przeglądarce aktywa jest obsługa plików typu cookie, tak aby nie wystąpiły żadne zakłócenia w korzystaniu ze strony.

Zajrzyj na nasze profile

i bądź na bieżąco

: