''
''

Nota prawna

Całość prezentowanego serwisu internetowego stanowi własność GIVT Sp. z o.o. – dalej zwanej GIVT i jest przedmiotem własności intelektualnej podlegającej ochronie wynikającej z przepisów prawa. Żadna jego część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody GIVT.

GIVT informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronie internetowej GIVT.com nie stanowią wiążącej oferty dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

GIVT zapewnia osoby wypełniające formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej GIVT.com, że przestrzega zasad polityki prywatności, a przekazane jej dane osobowe przetwarza z zachowaniem wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

GIVT w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z serwisu internetowego. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

Dane firmy:

GIVT Sp. z o.o.

ul. Wołoska 22/22a

02-675 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000637036

Regon: 365394387

NIP: 5213747814

Kapitał zakładowy: 616 200 PLN