GIVT

Nota prawna

Całość prezentowanego serwisu internetowego stanowi własność GIVT sp. z o.o.  – dalej zwana GIVT i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Żadna jego część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody GIVT.

GIVT informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronie internetowej GIVT.com nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

GIVT zapewnia osoby wypełniające formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej GIVT.com, że przestrzega zasad polityki prywatności, a przekazane jej dane osobowe przetwarza z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

GIVT w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z serwisu internetowego. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

Dane firmy:

Givt Sp.  z o.o.

ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000637036

REGON 365394387

NIP 5213747814

Kapitał zakładowy: 616.200

Zajrzyj na nasze profile

i bądź na bieżąco

: