„Nadzwyczajne okoliczności” powodem odrzucenia reklamacji – czy odszkodowanie faktycznie nie przysługuje?

extraordinary circumstances mist on airport

Pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i uzyskania odszkodowania w wysokości 250, 400 lub 600 € za odwołanie lotu bądź jego kilkugodzinne opóźnienie możemy spodziewać się, jeśli spełnione zostaną pewne warunki, o których przeczytasz w naszych prawach pasażera. Zanim jednak postanowimy złożyć takie pismo do przewoźnika, na samym początku naszej drogi po odszkodowanie sprawdźmy koniecznie, czy powód anulowania naszej podróży lub spóźnienia samolotu daje nam możliwość otrzymania rekompensaty.

Nadzwyczajne okoliczności – co to jest i jak to ugryźć?

W rozporządzeniu WE 261/2004 w punkcie zarówno 14, jak i 15 możemy przeczytać, co kryje się pod pojęciem wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, nie znajdziemy jednak w tym akcie jasno określonego katalogu okoliczności wyłączających odpowiedzialność przewoźnika od wypłaty odszkodowania. Taka lista została stworzona przez organy wykonawcze Państw Członkowskich odpowiedzialnych za wdrożenie rozporządzenia nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, i wskazuje na m.in.:

  • złe warunki pogodowe,
  • destabilizację polityczną w danym kraju, w którym lot się odbywa,
  • zagrożenie bezpieczeństwa,
  • strajki kontrolerów.

Czego zatem możemy spodziewać się, jeśli wystąpi co najmniej jedno z powyższych?

Pojęcie nadzwyczajnych okoliczności w języku potocznym dosłownie odnosi się do wystąpienia takich sytuacji, które wykraczają „ponad przeciętność”. W przypadku podróży lotniczych te sytuacje należy interpretować jako zdarzenia, które nie były skutkiem wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego, a wyszły poza jego zakres. Tym samym – linia lotnicza nie miała żadnego wpływu ani możliwości zapobiegnięcia wystąpienia wyżej wymienionych sytuacji, które doprowadziły do odwołania lub opóźnienia jednego bądź większej liczby lotów w miejscu docelowym.

Nikt zapewne nie chciałby nigdy znaleźć się w skórze Viktora Navorskiego i spędzić dnie czy nawet miesiące na hali tranzytowej terminalu przez destabilizację polityczną lub być świadkiem zagrożenia bezpieczeństwa, jak np. atak terrorystyczny. Zgodnie więc możemy stwierdzić, że te dwie sytuacje są klarowne i każdy z nas bez cienia wątpliwości zgodzi się, że linia lotnicza nie mogła w żaden sposób ich powstania zapobiec. Przejdźmy w takim przypadku do pogody, strajków i innych, tych jeszcze nie wymienionych nadzwyczajnych okoliczności.

Pogoda na życzenie – czyli sztuczne wywoływanie opadów śniegu.

Mimo, że w 2009 roku Chińczykom udało się osiągnąć zamierzony efekt w postaci sztucznego zaśnieżenia Pekinu poprzez rozpylenie w chmurach jodku srebra, nie oznacza to, że linie lotnicze są odpowiedzialne za złe warunki pogodowe. Niestety – nie są. Dodać tu także należy, że nie w każdych warunkach lot jest bezpieczny. Dlatego też w przypadku nagłego załamania pogodowego, które uniemożliwia realizację podróży, odszkodowania nie uzyskamy. Linia lotnicza powinna jednak zapewnić nam, jako pasażerom, odpowiednią opiekę. W przypadku odwołanego i opóźnionego lotu, przysługuje nam zakwaterowanie, jeśli lot alternatywny odbędzie się co najmniej następnego dnia oraz transport pomiędzy tym zakwaterowaniem a lotniskiem. Mogą przysługiwać nam również inne prawa.

Zmiany dotyczące strajków – kwiecień 2018.

Strajki w końcu przestały spędzać nam sen z powiek dzięki wydanemu w kwietniu 2018 roku wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Reklamacje składane w sprawie odwołania lub opóźnienia lotu przez wystąpienie okoliczności takich, jak strajk pracowników linii lotniczych już nie mogą być rozstrzygane na naszą niekorzyść, przewoźnicy nie powinni też tego kwestionować. Co ciekawsze, legalność lub nielegalność takich strajków nie ma żadnego znaczenia. Brzmi jak mrzonka, prawda? Pamiętajmy tylko o jednej ważnej zasadzie – odszkodowanie przysługuje, jeśli strajkują pracownicy danej linii lotniczej, która miała realizować nasz odwołany czy opóźniony lot. Nie przysługuje natomiast, jeśli strajkują pracownicy lotniska, np. kontrolerzy. Nasza linia lotnicza nie ma wpływu na pracowników zatrudnionych przez inną firmę, więc jak mogłaby temu zapobiec?

Przewoźnik kontra problemy techniczne.

Problemy techniczne są chyba najmniej zrozumiałymi „nadzwyczajnymi okolicznościami”, co może czynić z nich koniec końców dosyć interesującą loterię przyznawania odszkodowania. Trybunał Sprawiedliwości UE (Wyrok w sprawie C-257/14, Corina van der Lans / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV) wyjaśnił jednak, kiedy możemy spodziewać się negatywnej odpowiedzi linii lotniczej przez problem techniczny, który nie był kwestią zaniedbania przewoźnika, a sytuacją wychodzącą poza normy wykonywania jego działalności i nie pozwalającą jednocześnie na skuteczne zapanowanie nad problemem ze względu na jego charakter lub źródło. W praktyce oznacza to przykładowo ujawnienie przez producenta maszyn, które stanowią flotę danej linii lotniczej, że dana maszyna przeznaczona do realizacji naszego odwołanego lub opóźnionego lotu, zawiera ukrytą wadę produkcyjną mogącą zagrozić bezpieczeństwu podróży. Nadzwyczajnymi okolicznościami są również uszkodzenia samolotów w wyniku aktu sabotażu lub terroryzmu. O odszkodowanie możemy jednak starać się, jeśli problemy techniczne zostały wykryte podczas przeglądu lub w przypadku, jeśli obowiązek przeglądu nie został spełniony, choć powinien. Również, możemy starać się o rekompensatę, gdy nastąpi awaria spowodowana przedwczesną wadliwością danej części statku. Jak najbardziej wystąpienie takiej okoliczności tuż przed lotem może być zaskoczeniem dla przewoźnika, jednak jego obowiązkiem jest skuteczne zapobieganie tego typu awarii, dlatego, według Trybunału, nie wpisuje się to w zakres nadzwyczajnych okoliczności, a w ramy normalnego wykonywania działalności.

Wysyłać reklamację czy nie – oto jest pytanie.

Pamiętajmy, że nie musimy być alfą i omegą. Bezpieczniej jednak dla nas i dla wyegzekwowania naszych praw znać choć podstawowe przyczyny, które przekreślają nasze szanse na odszkodowanie za odwołanie lub opóźnienie podróży. Wówczas, składając reklamację, będziemy mieli pewność czy linia lotnicza w odpowiedzi na nią próbuje uchylić się od odpowiedzialności czy nie. Przewoźnicy, korzystając z nieświadomości pasażerów, mogą powoływać się na wyżej wymienione okoliczności, właśnie po to, by uniknąć płacenia odszkodowań.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź nasze prawa pasażera!

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.