Правна забележка

Целият предложен уеб сайт е собственост на GIVT AG, наричано по-долу GIVT, и е защитено от законите за защита на интелектуалната собственост. Никаква част от уеб сайта не може да се разпространява или копира по какъвто и да е начин (електронно, механично или по друг начин) без писменото съгласие на GIVT.

С настоящото GIVT заявява и постановява, че данните, съдържащи се в уеб сайта GIVT.com, не представляват обвързващо предложение за които и да е правни субекти и се предоставят само с информативна цел.

GIVT декларира и гарантира на всяко лице, което попълни формуляра за контакт, публикуван на уеб сайта GIVT.com, че се придържа към принципите за поверителност на информацията и обработва личните данни, които се предоставят, в съответствие с мерките за сигурност и в съответствие с приложимите закони.

При никакви обстоятелства GIVT няма да носи отговорност за каквито и да е преки или косвени вреди, възникнали в резултат от използването на уеб сайта. Използването на уеб сайта е безплатно.

Подробна информация за компанията:

GIVT AG

Dammstrasse 19,

CH-6300 Zug, Switzerland

Registration number: CHE-389.632.746 

Tax ID:CHE-389.632.746 Mwst

Този уеб сайт използва бисквитки. Можете да ги забраните чрез настройките на браузъра. Повече информация за нашата политика за бисквитките може да намерите в раздел Политика за поверителност.