''
''

Правна забележка

Целият предложен уеб сайт е собственост на GIVT Sp. z o.o., наричано по-долу GIVT, и е защитено от законите за защита на интелектуалната собственост. Никаква част от уеб сайта не може да се разпространява или копира по какъвто и да е начин (електронно, механично или по друг начин) без писменото съгласие на GIVT.

С настоящото GIVT заявява и постановява, че данните, съдържащи се в уеб сайта GIVT.com, не представляват обвързващо предложение за които и да е правни субекти и се предоставят само с информативна цел.

GIVT декларира и гарантира на всяко лице, което попълни формуляра за контакт, публикуван на уеб сайта GIVT.com, че се придържа към принципите за поверителност на информацията и обработва личните данни, които се предоставят, в съответствие с мерките за сигурност и в съответствие с приложимите закони.

При никакви обстоятелства GIVT няма да носи отговорност за каквито и да е преки или косвени вреди, възникнали в резултат от използването на уеб сайта. Използването на уеб сайта е безплатно.

Подробна информация за компанията:

GIVT Sp. z o.o.

ul. Wołoska 22/22a

02-675 Warszawa

District Court Warsaw City in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register

KRS: 0000637036

Regon: 365394387

NIP (Tax ID): 5213747814

Share Capital: 616 200 PLN