''
''

Политика за поверителност

Лични данни

GIVT Sp. z o.o. придава особено значение на зачитането на поверителността на личните данни, обработвани в рамките на нашите бизнес операции.

Ние гарантираме сигурността на Вашите данни, като използваме адекватни технологични решения, и всякакви лични данни, въведени във формуляра, се предават чрез защитен SSL протокол за шифроване.

В този документ ще научите как използваме и обработваме личните Ви данни за целите на нашата дейност. Представяме също важна информация за бисквитките и подобните технологии, които използваме.

Личните данни се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) – наричан по-долу “Регламентът”. Регламентът е приложим за Вашите данни, ако живеете в някоя от държавите членки на Европейския съюз или в държава, която е част от Европейската икономическа зона (Исландия, Норвегия, Лихтенщайн; ЕИЗ).

Информационна бележка

Съгласно чл. 13 и чл. 14 на Регламента Ви информираме, че:

 1. Администраторът на Вашите данни е GIVT Sp. z o.o. със седалище и адрес на управление във Варшава, ул. “Волоска” № 22/22а, 02-675 Варшава, Полша, givt.com(наричано по-долу “ние”).
 2. Назначихме Длъжностно лице по защита на данните, т.е. лице, с което можете да се свържете по всякакви въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни.
 3. Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните: GIVT Sp. z o.o., ул. “Волоска” № 22/22а, 02-675 Варшава, Полша, имейл адрес: dpo@givt.com и info@givt.com.
 4. Ако Администраторът на Вашите данни преди това е била компанията GIVT AG със седалище и адрес на управление в Швейцария, поради придобиването на всички права и задължения от GIVT Sp. z o.o. от 30 декември 2019 г. Администраторът на Вашите лични данни ще бъде компанията GIVT Sp. z o.o. със седалище и адрес на управление ул. “Волоска” № 22/22а, 02-675 Варшава, Полша.
 5. Ние ще обработваме Вашите лични данни за следните цели:
  • за целите на сключването и изпълнението на споразумение – член 6, параграф 1, буква б) от Регламента, т.е. за да проверим Вашето заявление и в случай на положително решение да сключим и изпълним споразумението; предоставянето на лични данни е доброволно, въпреки това обаче непредоставянето на тези данни ще направи сключването на споразумението невъзможно;
  • за целите на нашия легитимен интерес – член 6, параграф 1, буква е) от Регламента, т.е. за да предявяваме претенции, откриваме измами, както и за директен маркетинг на нашите собствени продукти и продуктите на трети лица на база профилиране;
  • за целите, необходими за изпълнение на наши правни задължения – член 6, параграф 1, буква в) от Регламента, напр. за финансово и данъчно уреждане на отношения;
  • за маркетингови цели след изпълнение на споразумението въз основа на предоставеното съгласие – член 6, параграф 1, буква а) от Регламента.
 6. Можете да оттеглите своето съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга обработването на данни, извършено преди оттеглянето. За да оттеглите своето съгласие, можете да изпратите съответната информация до info@givt.com или да изпратите волеизявлението си на адреса на администратора на данни.
 7. Получатели на личните Ви данни могат да бъдат организации, които работят с нас, като например адвокатски кантори, както и лица, обработващи данни от наше име (напр. по отношение на ИТ поддръжка, оперативна поддръжка, маркетингови и аналитични услуги, включително анкети за предпочитания).
 8. Ние също така ще предаваме Вашите данни на авиокомпаниите, към които ще се предявяват претенции, както и на органи за подаване на жалби (например НПО, т.е. националните правоприлагащи органи, посочени в Регламент (ЕО) 261/2004, и АРС) за целите на производството. А ако бъде предявен иск в съда – също и на компетентния съд.
 9. Вашите данни ще бъдат обработвани по време на срока на споразумението и до изтичането на срока за предявяване на претенции в съответствие със законите за давността. Ако след изтичане на срока на споразумението е предоставено съгласие за маркетингови дейности, данните Ви ще бъдат обработвани, докато това съгласие бъде оттеглено.
 10. В зависимост от местоположението на седалището на авиокомпанията, с която сте сключили споразумението за въздушен транспорт, Вашите данни могат да бъдат предавани към трети държави, т.е. държави извън Европейския съюз и Европейската икономическа зона, и по-специално: Съединените американски щати, Канада, Турция и Русия. Личните данни ще се предават само с цел изчерпване на процедурата за подаване на жалба до въздушния превозвач и провеждане на процедура по обжалване пред компетентния орган, ако има такъв, а в случай на съдебно производство – пред компетентния съд и изпълнителен орган.Освен това, що се отнася до услугите, извършвани от обработващите лични данни, които работят с нас (например услуги, свързани с ИТ, нови технологии, комуникации и анализи), личните данни могат да бъдат предавани към Съединените американски щати.
  Данните могат да бъдат предавани:
  • в съответствие с член 45, параграф 1 и член 45, параграф 3 от Регламента – към държави, за които Европейската комисия е взела решение за адекватно ниво на защита;
  • в съответствие с член 46, параграф 2, буква в) от Регламента – към държави, за които не е взето решение за адекватно ниво на защита, но се осигурява адекватно ниво на сигурност въз основа на стандартни договорни клаузи;
  • съгласно член 49, параграф 1, буква б) от Регламента – към държави, за които не е взето решение за адекватно ниво на защита.По всяко време имате право да поискате допълнителна информация относно предаването на данни към трети държави, както и да получите копия от съответните предпазни мерки.
 11. Имате право на достъп до данните си и правото да поискате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, както и да възразите срещу обработването на Вашите данни, ако те се обработват въз основа на законен интерес на Администратора. Освен това имате право на преносимост на данните, т.е. да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
 12. За да упражните своите права, се свържете с администратора на данни на адреса, посочен в раздел 1 и раздел 3 по-горе, или с представителя на адреса, посочен в раздел 5 по-горе.
 13. Ако считате, че начинът, по който обработваме Вашите лични данни, нарушава приложимото за Вас право, имате право да подадете жалба до компетентния орган по защита на личните данни.

Кой носи отговорност за обработването на данни, свързани с използването на уеб сайта givt.com?

Обработването на данните се контролира от GIVT Sp. z o.o. със седалище и адрес на управление във Варшава, адрес: ул. “Волоска” № 22/22а, 02-675 Варшава, Полша.

Нашият уеб сайт събира следните данни:

 • когато използвате нашия уеб сайт, ние събираме по-специално: IP адрес, URL адрес, информация за посещения на сайта, за поведение, щраквания, отворени файлове, дата и час на достъп до уеб сайта ни, информация за вида на Вашата операционна система, за Вашия браузър, името на Вашия доставчик на интернет услуги;
 • при подаване на заявление чрез формуляра за предявяване на претенции ние събираме информация за Вашите име, фамилия, данни за контакт, включително имейл адрес и телефонен номер, както и номер и дата на полета;
 • ако се свържете с нас чрез социалните медии, събираме информация, като например Вашите име и фамилия, данни за контакт, включително имейл адрес и телефонен номер, номер и дата на полета, снимки на самолетния билет, както и други документи и лични данни, които сте предоставили чрез социалните медии.

Как събираме Вашите данни?

 • чрез използване на бисквитки или аналитични и проучвателни инструменти, включително; Hotjar, Google Анализ, Facebook;
 • от формуляра, предоставен на нашия уеб сайт;
 • от известия и съобщения, налични в социалните мрежи.

За какво използваме Вашите данни?

 • за сключването на договор или за изпълнението на договор между нас;
 • за да обработваме Ваши искания или запитвания;
 • за маркетингови дейности, които използват профилиране, т.е. за да Ви изпращаме известия за продукти и услуги;
 • за аналитични цели, за да подобряваме качеството на уеб сайта;
 • за целите на разработването, поправянето и тестването на различни функционалности на уеб сайта.

Вашите данни може също така да се обработват от наше име от наши партньори за следните цели:

 • завършване на услугата ни и възможността да се свържем с Вас;
 • прехвърляне на изплатено обезщетение;
 • за анализи на пазара и събиране на мнения;
 • маркетинг, базиран на профилиране.

Политика за бисквитки

Какво е бисквитка?

Когато използвате нашия уеб сайт, ние събираме информация за Вашите посещения и за начина, по който навигирате в сайта. За да направим това, ние използваме бисквитки.

Бисквитките са малки текстови файлове, създавани и изпращани автоматично от уеб сайтовете, които посещавате. Информацията, съдържана в тези файлове, се записва на Вашия компютър (или на друго крайно устройство, като например таблет или смартфон) и може да се използва само от уеб сайта, от който е била изпратена.

С каква цел GIVT.com използва бисквитки?

Ние използваме бисквитки, за да:

 • създаваме статистики и анализи. Аналитичните бисквитки се използват за оценяване на статистиките на посещенията на уеб сайта, тъй като те ни позволяват да научим повече за Вашите интереси и нужди и по този начин да подобряваме нашия уеб сайт. Можете да научите повече за кода на Google Анализ и бисквитките на Google от Поверителност на Google Анализ и Политика за поверителност: Google Анализ – безопасност и поверителност: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl и за кода на Adobe Analytics (повече информация е налична на уеб сайта: http://www.adobe.com/privacy.html);
 • измерваме ефективността на маркетинговите дейности, провеждани за нашето дружество;
 • постигаме съответствие на съдържанието на рекламите с Вашите предпочитания, визуализирани както на нашите уеб сайтове и напр. вGoogle Дисплейна мрежа (за повече информация за бисквитките, използвани в Google Дисплейна мрежа, посетете: https://support.google.com/adwords/answer/2407785), така и във Facebook (повече информация за политиката за бисквитките можете да намерите на следния уеб сайт: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/); наблюдаваме и записваме поведението на потребителите на уеб сайта; за тази цел използваме инструмента Hotjar, който записва данни като: навигация, превъртане на страници, движения на курсора. Другите видове информация, които също се събират, включват; местоположението, използваното устройство, операционната система, браузъра и бисквитки. Hotjar не събира и не съхранява никакви данни. За повече информация относно политиката за поверителност на Hotjar посетете: https://www.hotjar.com/privacy.

В случай че не искате дейността Ви на уеб сайта да се проследява и измерва от Hotjar, използвайте следната връзка: https://www.hotjar.com/opt-out. След като използвате тази функция, ще изчистите бисквитките в браузъра си, но когато се завърнете към нашия уеб сайт, мониторингът на Hotjar ще започне отново.

 • помним дали сте ни предоставили съгласие за визуализиране на определено съдържание в бъдеще;
 • адаптираме нашия уеб сайт към устройства и браузъри.

Какви бисквитки използваме?

Ние използваме два типа бисквитки – бисквитки от сесия и постоянни бисквитки. Първите са временни бисквитки и остават на устройството Ви, докато напуснете уеб сайта или затворите своя браузър. Бисквитките остават на устройството Ви за определен период от време или докато не ги изтриете ръчно (колко време ще остане бисквитката на устройството Ви зависи от “живота” на бисквитката и настройките на уеб браузъра Ви).

Как мога да се откажа от бисквитките?

Повечето браузъри, както на компютри, така и на смартфони, приемат бисквитки по подразбиране. Можете да промените това по всяко време в настройките на браузъра си. Въпреки това обаче имайте предвид, че невъзможността за записване/прочитане на бисквитки от страна на нашия уеб сайт може да доведе до неправилно показване на сайта в браузъра.

Използваме и други технологии, подобни на бисквитките, като например уеб маяци, наречени пиксели. Това са малки графични файлове, изтегляни от Вашия компютър или мобилно устройство, след като сте отворили уеб сайт, чрез реклами, имейли или мобилно приложение. Ние ги използваме, за да запаметяваме Вашите предпочитания, както и за маркетингови цели.

Използваме и бисквитки, създадени от нашите партньори. Те включват бисквитки на Google Inc. за предоставяне на услуги (Google Анализ, Double Click и Google Adwords), Facebook, Adform (с цел анализ на трафика и ефективност на рекламите).

Безопасност

Общи правила за безопасно използване на интернет

 • Трябва да имате инсталиран и работещ антивирусен софтуер и защитна стена на компютъра, таблета или телефона си (наричано по-долу “устройството”);
 • Не забравяйте да инсталирате само легитимен софтуер на устройството си;
 • Никога не влизайте в уеб сайтове, където предоставяте данни или поверителна информация, като използвате необезопасени Wi-Fi мрежи;
 • Не инсталирайте непознати програми, получени чрез имейл или изтеглени от подозрителни уеб сайтове;
 • Никога не отговаряйте на имейли, в които подателят иска да разкриете поверителна информация;
 • Не записвайте поверителни данни никъде, особено на файлове на компютъра си.

Общи правила за безопасно използване на уеб сайта GIVT.com

 • За да използвате уеб сайта GIVT.com, Ви препоръчваме първо да инсталирате последните актуализации на уеб браузъра си, тъй като те ще Ви защитават от реални и потенциални опасности;

Уверете се, че браузърът, който използвате, е с активна поддръжка на бисквитки, така че да няма прекъсвания при използването на сайта.