Права на пътниците – закъснял полет

Закъснелият полет причинява много проблеми на пътниците, бързащи за следващата си уговорена среща, отиващи на почивка или на гости на близките си, които живеят в чужбина. Въпреки това обаче не всички знаят, че може да имат право на обезщетение за закъснял полет – дори в размер до 600 евро.

Знаете ли правата си?

При какви обстоятелства имате право на обезщетение за закъснял полет?

Може да получите обезщетение за закъснял полет, когато закъснението е минимум 3 часа. Изчислява се от планираното време на пристигане в крайния пункт на пристигане и действителното време на пристигане (моментът, в който вратата на самолета е отворена след пристигане в крайния пункт). Часът на излитане има значение само ако клиентът реши да не лети. Ако закъснението е повече от 5 часа, клиентът може да реши да не лети, без да загуби правото си на обезщетение. Авиокомпаниите обаче невинаги носят отговорност за причината за закъснението. Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 261/2004 при извънредни обстоятелства отговорността на превозвача е изключена.

Полетът ви е закъснял?

Проверете за обезщетение

Кое определя размера на обезщетението?

Максималният размер на обезщетението за закъснял полет е 600 евро.

Имайте предвид обаче, че ако вашият проблемен полет отговаря на условията за обезщетение, неговият размер зависи от:

 • разстоянието:
250 евроза полети до 1500 км,
400 евроза всички полети над 1500 км в рамките на ЕС и за останалите полети между 1500 и 3500 км,
600 евроза всички останали полети над 3500 км.

Също така трябва да обърнете внимание коя авиокомпания изпълнява полета и в коя област:

 • Маршрут на полета извън ЕС: Авиокомпания, регистрирана в ЕС, и авиокомпания, която не е регистрирана в ЕС – без право на обезщетение
 • Маршрут на полета с излитане от държава извън територията на ЕС и пристигане в държава на територията на ЕС: Авиокомпания, регистрирана в ЕС – имате право на обезщетение; авиокомпания, която не е регистрирана в ЕС – без право на обезщетение
 • Маршрут на полета с излитане от държава на територията на ЕС и пристигане в държава извън територията на ЕС: Авиокомпания, регистрирана в ЕС, и авиокомпания, която не е регистрирана в ЕС – имате право на обезщетение
 • Маршрут на полета на територията на ЕС: Авиокомпания, регистрирана в ЕС, и авиокомпания, която не е регистрирана в ЕС – имате право на обезщетение

Същите правила са в сила и за Норвегия, Швейцария и Исландия, както и за полети, излитащи от територии, които са административно подчинени на една от държавите в ЕС, т.е.: Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови, или ако полетите до тези места се изпълняват от превозвач от ЕС. В ЕС не влизат: Фарьорски острови, остров Ман и Нормандски острови.

 • продължителност на закъснението: пътниците имат право на обезщетение само когато продължителността на закъснението е минимум 3 часа за всички случаи, посочени по-горе.

Как получавате обезщетение за закъснял полет?

Претенцията за обезщетение за закъснял полет трябва бъде изпратена на авиокомпанията (в съответствие с практиката на авиокомпанията – в писмена форма, по имейл или чрез формуляр на уеб сайта на превозвача) или това да стане чрез услугите на компания, която е специализирана в получаването на такъв тип обезщетение.

В каква форма трябва да подадете своята жалба?

Жалбата може да се подаде по няколко начина:

 1. Чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено до въздушния превозвач
 2. По електронен път на имейл адреса на авиокомпанията
 3. Чрез формуляр, който може да намерите на уеб сайта на превозвача
 4. С наша помощ – без риск, ако казусът не бъде спечелен

Бихме искали да отбележим, че подаването на жалба невинаги непременно гарантира изплащане на обезщетение. За да избегнат отговорност, превозвачите може да откажат изплащане на обезщетение, позовавайки се на невярното твърдение, че закъснението е породено от извънредни обстоятелства. Авиокомпаниите може също така да предложат занижено обезщетение, въпреки че всички имат правото на обезщетение в пълен законов размер в зависимост от разстоянието на полета.

Какво трябва да направите, когато авиокомпанията не признава жалбата ви?

Когато авиокомпанията отхвърли жалбата или я признае само частично, следващата стъпка е да подадете жалба до компетентния национален орган по гражданско въздухоплаване спрямо мястото на излитане на вашия полет. Производството пред този орган може да отнеме до 6 месеца.

Като краен вариант можете също да обжалвате в съда. В този случай средното време за изчакване на решение относно проблем с полет може да бъде дори 1 година. Това води до допълнителни разходи, а производството ще отнеме голяма част от времето ви.

Ако подадете своята претенция при нас, ще си спестите всички притеснения. Когато действаме от името на своите клиенти, ние поемаме всички формалности и винаги се стремим към успешно получаване на пълния размер на обезщетението.

Процедура и форма за изплащане на обезщетение

Получаването на обезщетение за закъснял полет може да включва не само подаване на жалба до авиокомпанията, но и обжалване пред националния орган по гражданско въздухоплаване, а след това и пред съда (можете да обжалвате и направо пред съда, без да обжалвате пред националния орган по гражданско въздухоплаване), което е доста времеемко и води до допълнителни разходи. Това означава, че няма установена единна процедура за получаване на обезщетение. Съществуват няколко начина и всеки от тях зависи от различни фактори.

Превозвачът трябва да плати обезщетението в брой. Превозвачът може също така да предложи обезщетение под друга форма, като например ваучер за пътуване; въпреки това обаче, за да получите този вид обезщетение, вие трябва да дадете писмено съгласие за това, което ви лишава от правото да подадете претенция за обезщетение по силата на Регламент (ЕО) № 261/2004.

Размерът на обезщетението може също така да бъде намален с 50%. Това става, когато авиокомпанията ви предложи алтернативен полет и неговото време на пристигане не превишава времето на пристигане на първоначално резервирания полет с:

2 часаза полети до 1500 км,
3 часаза полети между 1500 и 3500 км,
4 часаза по-дълги полети.

Ако не желаете да подавате заявление за обезщетение самостоятелно, не забравяйте, че нашите експерти знаят как точно да процедират с всеки превозвач и какви действия трябва да бъдат предприети във всеки казус.

Можете да получите обезщетение за закъснял полет!

Подайте претенция за полет

Кога трябва да подадете жалбата?

Най-добре е да подадете жалбата възможно най-скоро, тъй като давностните срокове за претенции за обезщетение за закъснял полет варират в зависимост от това в коя държава е регистриран превозвачът и може да се равняват дори само на една година, както е например за авиокомпании, регистрирани в Полша, като PLL LOT.

Необходими документи за подаване на жалба

Когато подавате жалба, за да можете да докажете присъствието си на проблемния полет пред авиокомпанията, трябва да пазите поне един от посочените по-долу пътнически документи, които трябва да включват информация, като например подробни данни за пътника, номер на полета, дата на полета и час на излитане по разписание. Тези документи са:

 • потвърждение на резервацията,
 • самолетен билет,
 • бордна карта.

Колко дълго трябва да чакате за получаване на обезщетение?

Времето за получаване на обезщетение зависи от това колко бързо превозвачът ще обработи жалбата – поради тази причина срокът не може да бъде точно определен. Обикновено отнема около 30 дни. Въз основа на опита ни обаче, вероятността жалбата да бъде обработена успешно и обезщетението да бъде изплатено на етап подаване на жалба до авиокомпанията не е висок; обикновено се налага да се предприемат стъпки за обжалване.

Какви други права имат пътниците при закъснял полет?

Когато полетът ви закъснява, вие имате право на:

 • храна и напитки– когато закъснението е минимум 2 часа. Ако авиокомпанията не ви е предоставила подходящи храни и напитки, можете да купите такива за собствена сметка и да подадете заявление за възстановяване на разходите за тях. 

Необходими документи, когато авиокомпанията не е предоставила храна и вие сте купили такава за своя сметка: документ, доказващ плащането на храна и напитки и съдържащ времето, съответстващо на периода на закъснението на полета.

 • възстановяване на цената на билета, когато закъснението е минимум 5 часа, а при свързващ полет – частично възстановяване на отсечката от пътуването, която е вече пролетяна, и на отсечката, която не е пролетяна поради закъснението, ако продължаването на пътуването повече не изпълнява предназначението си. В случаите със свързващ полет допълнително имате право на обратен полет до първоначалното място на излитане,
 • настаняване – ако закъснелият полет е планиран за следващия ден или след това. Ако не е предоставено настаняване, имате право да го платите сами в рамките на разумни ценови граници. 

Необходим документ, когато авиокомпанията не е предоставила настаняване и вие сте платили за такова за своя сметка: документ, доказващ плащането за хотел и съдържащ датите, съответстващи на периода между първоначалния час на излитане по разписание и действителния час на излитане,

 • превоз от летището до мястото на настаняване и от мястото на настаняване до летището. Ако не е предоставен превоз, имате право да го платите сами (напр. такси, автобус, влак). 

Необходим документ, когато авиокомпанията не е предоставила превоз и вие сте платили за такъв за своя сметка: касова бележка за използваните услуги, напр. за такси, влак и т.н.

Допълнително имате право на:

 • две безплатни телефонни обаждания,
 • две телекс съобщения,
 • две факс или имейл съобщения.

Ако авиокомпанията не ви е осигурила подходяща грижа, можете да подадете заявление за възстановяване за разходите, при условие че тези разходи са основателни.

Възстановяване на основателни разходи

Терминът „основателни разходи“ указва, че всеки пътник има пълно право на възстановяване на разходите, които е трябвало да покрие за своя сметка поради закъснението и които са посочени в Регламент (ЕО) № 261/2004, т.е. право на възстановяване на всички разходи, платени от пътника за настаняване, за превоз от и до летището, за храна и напитки, както и възстановяване на цената на билета в случай на закъснение с повече от 5 часа.

Има ли изключения, които могат да доведат до отказ на превозвача да изплати обезщетение?

Да, има – извънредните обстоятелства, описани в Регламент (ЕО) № 261/2004, представляват такива изключения.

Извънредни обстоятелства – какво точно означава това?

На уеб сайта на Европейската комисия е предоставен примерен списък на извънредните обстоятелства, които изключват отговорността на превозвача за изплащане на обезщетение. Такива обстоятелства са например:

 • лоши метеорологични условия,
 • политическа нестабилност в държавата, в която се осъществява полетът,
 • рискове за сигурността,
 • стачки на авиодиспечери.

Списъкът е изготвен съвместно от правоприлагащите органи на държавите членки, които носят отговорност за изпълнението на Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети.

Закъснение на свързващ полет – имате ли право на обезщетение?

Ако пътник изпусне полета, т.е. ако закъснее за свързващия полет по вина на авиокомпанията, и полетът е резервиран в същата резервация заедно с първия полет, важат същите права като посочените по-горе. Авиокомпанията трябва да осигури алтернативен полет и подходяща грижа. Може да прочетете повече по този въпрос в раздел „Какви други права имат пътниците при закъснял полет?“

Как се изчислява размерът на обезщетението за закъснял полет с престой заради прекачване (свързващ полет)?

При свързващ полет за разстоянието на полета трябва да се вземат предвид всички съответни полети от мястото, откъдето започва пътуването, до крайния му пункт, т.е. мястото на пристигане на последния полет. Разстоянието на отделните полети не е важно, нито пък има значение кой от тези полети е закъснял. Ключовият фактор е общата продължителност на закъснението, изчислена от времето на пристигане по разписание до действителния час на пристигане. Ако закъснението е минимум 3 часа, може да имате право на обезщетение.

Настаняване на място в салон с по-ниска класа и обезщетение

Настаняването на място в салон с по-ниска класа се отнася за принудително настаняване на пътник в по-ниска класа от тази, за която пътникът е купил своя билет. В подобен случай авиокомпанията трябва да ви възстанови:

 • 30% от цената на билетаза полети до 1500 км,
 • 50% от цената на билетаза полети над 1500 км в рамките на Европейския съюз и за полети между 1500 и 3500 км извън Европейския съюз,
 • 75% от цената на билетаза останалите полети, неупоменати по-горе, включително за полети между европейската територия на държави членки и френските отвъдморски департаменти

Цената на билета, която трябва да се вземе предвид при изчисляване на сумата за възстановяване, е:

 • същинската цената на билета (без посочени в билета данъци и други такси, освен ако изискването такива да бъдат платени, както и техният размер, не е в резултат от класата, за която е купен самият билет),
 • при свързващи полети – цената на билета само за отсечката, по която сте били настанени в по-ниска класа.

Важно!

Когато сте настанени в по-висока класа от тази, за която е билетът, превозвачът няма право да изисква от вас никакво допълнително плащане!

Подайте с GIVT претенция за обезщетение за закъснял полет!

Проверете сега

Обезщетение в случай на техническа неизправност на самолета

Ако полетът ви е закъснял поради техническа неизправност на самолета, имате пълното право да подадете претенция за обезщетение. Техническите неизправности не се включват в термина „извънредни обстоятелства“, освен ако неизправността не е в резултат от събития, които не се дължат на авиокомпанията, като например сблъсък с птица или действия на друг пътник.

Закъснение на чартърен полет и обезщетение

Резервирането на пътуване, включително полети, чрез пътническа агенция не изключва правото ви да подадете претенция за обезщетение, ако полетът ви е закъснял по вина на авиокомпанията, с изключение на закъснения, породени от извънредни обстоятелства. Трябва също така да помните, че е задължение на превозвача да ви информира за причината за закъснението, а не на пътническата агенция. Нещо повече – дори ако останалата част от пътуването ви е безпроблемна, не се отказвайте от подаването на жалба до авиокомпанията.

Може ли да подадете претенция за обезщетение самостоятелно?

Разбира се, можете самостоятелно да подадете претенция за обезщетение при проблем с полета. Бихме искали да отбележим обаче, че авиокомпанията може да ви предложи благосклонно споразумение за уреждане на спора за проблемите, възникнали по време на пътуването. Ако приемете подобно споразумение (в писмена форма), повече няма да може да подадете претенция за обезщетение.

За да сте сигурни, че няма да изгубите правото си да подадете претенция за обезщетение, не приемайте от превозвача неща като:

 • ваучери за полети,
 • бонус точки.

Не се съгласявайте също и с намаляване на размера на обезщетението!

Важно!

Подходящата грижа, която авиокомпанията ви е осигурила по време на проблема с полета, не изключва вашето право на обезщетение.

Обезщетение за закъснял полет – законова база

Основната законова база е РЕШЕНИЕ НА СЪДА (девети състав) от 4 септември 2014 година, „Преюдициално запитване – Въздушен транспорт – Регламент (ЕО) № 261/2004 – Членове 2, 5 и 7 – Право на обезщетение в случай на голямо закъснение на полет – Продължителност на закъснението – Понятие „време на пристигане“

Тази база се допълва от Регламента, чиито разпоредби са приложими при закъснения на полети въз основа на горепосоченото решение:

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети

Други полети – какво можете да направите?

На първо място, пазете пътническите си документи и се опитайте да получите информация каква е причината за закъснението на полета. Имате право също да изискате да ви бъдат осигурени храна, напитки и настаняване, ако предстоящият ви полет по разписание е на следващия ден или след това, както и превоз от и до летището, в случай че получите настаняване. Ако покриете всички разходи за своя сметка, пазете касовите бележки или фактурите, така че превозвачът да може да ви ги възстанови.

Не препоръчваме приемането на споразумения за частичен размер на обезщетението, тъй като вярваме, че всеки трябва да получи обезщетение за проблема в пълен размер.