Права на пътниците – проблеми с багажа

Случвало ли ви се е да чакате багажа си на летището и той да пристигне с голямо закъснение, да не пристигне изобщо или да бъде доставен повреден? В подобни ситуации вашите права са регулирани от Монреалската конвенция от 1999 г., наред с други документи. Прочетете повече по този въпрос в нашия раздел за права на пътниците.

Какви права имат пътниците при проблем с багажа?

Проблемите с багажа са кошмарът на много пътници. Повреден, закъснял или дори по-лошо – загубен багаж, който сте опаковали старателно, може значително да усложни вашето пътуване.  Важно е да помните, че когато поверявате багажа си на авиокомпанията, вие имате определени права.

Имате право на обезщетение за повреден, закъснял или загубен багаж.

Кога имате право на обезщетение за повреден, закъснял или загубен багаж?

На първо място, ако сте съобщили за ситуацията в бюрото за изгубени вещи (т.нар. „Изгубени вещи“) на летището чрез попълване и подаване на „Известие за нередности с багажа“. След това трябва да подадете жалба при превозвача.

Сроковете за подаване на жалба са много кратки, затова е най-добре да действате възможно най-бързо:

  • за унищожаване или повреда на багажа трябва да се докладва в рамките на 7 дни от съобщаването на ситуацията на летището;
  • при закъснение на багажа – в рамките на 21 дни от деня, в който сте предали багажа си.

Възстановяване на допустими разходи при проблеми с багажа.

Когато багажът ви закъснява, имате право да подадете заявление за възстановяване на разходи за вещи, които сте купили, докато сте чакали багажът ви да бъде доставен (дрехи, обувки, продукти за лична хигиена). Не забравяйте да пазите всички касови бележки! Нещо повече – превозвачът трябва също така да достави багажа ви до мястото, което сте посочили. Ако решите да вземете багажа си от летището лично, авиокомпанията трябва да покрие транспортните ви разходи.

Трябва също така да проверите дали закъснелият ви багаж не е повреден. В този случай, когато взимате багажа си, трябва да се уверите, че сте получили подходящо писмено потвърждение от служителя, който ви го доставя, или от помощното бюро за багаж – в зависимост от начина на получаване на багажа.

При закъснение или загуба на багажа ви е добре да подадете заявление до превозвача за плащане на сума за дневни разходи за покупка на всички вещи от първа необходимост (подобна опция може да е включена в процедурния правилник на превозвача, но това не е правило и поради тази причина е най-добре първо да проверите). Това включва например дрехи или продукти за лична хигиена. Ако сте купили такива за своя собствена сметка, имате право на възстановяване на разходите – единственото, което трябва да направите, е да изпратите касовите бележки. Въпреки това обаче имайте предвид, че няма да ви бъдат възстановени разходи за вещи, които не са от първа необходимост, като например скъпи парфюми.

Как да подадете жалба?

Жалбата трябва да бъде подадена в писмена форма чрез стандартна пощенска услуга, като се изпратят копия от документите (оригиналните документи трябва да пазите при себе си).

Не забравяйте да приложите доказателства за щетите, като например: копие от формуляра „Известие за нередности с багажа“, оценка на щетите, касови бележки или фактури за вещите, които са били в багажа. Всичко това е необходимо, тъй като съгласно Монреалската конвенция пътникът има задължението да докаже понесените щети. С други думи, от вас се изисква да докажете, че покупката на вещи, заместващи тези в закъснелия или загубен багаж, е била от първа необходимост. Ако подавате жалба за щети по куфара си, трябва да изпратите на превозвача не само касови бележки за изгубените вещи, които са били в багажа, но и доказателство за покупката на самия куфар.

Не забравяйте също така, че когато подавате жалба до чуждестранен превозвач, трябва да използвате разбираем за всички език. Най-доброто решение в такива случаи е да напишете жалбата на английски език. Примерен образец за жалба може да бъде изтеглен от уеб сайта на Европейски потребителски център.

Размер на обезщетението

Съгласно разпоредбите на Монреалската конвенция, подписана от държавите, участващи в Международната конференция по въздушно право, ако вашият багаж е загубен, повреден или пристигнал със закъснение, имате право да подадете заявление до превозвача за обезщетение от 1000 СПТ [1], т.е. около 1200 евро. В този случай няма сума с фиксиран размер, както е при обезщетението за отменен или закъснял полет или за отказан достъп на борда, и посочената сума е горната граница на отговорността на превозвача.

[1] СПТ (Специални права на тираж) – международна разчетна единица; условна обменна единица с непаричен характер, съществуваща единствено под формата на счетоводни записи в депозитни банкови сметки.

Размерът на обезщетението зависи от стойността на вашия багаж, затова е добре да пазите касовите бележки, които я доказват. Необходими са ви също така формуляр „Известие за нередности с багажа“, който – както беше посочено по-горе – можете да получите само на летището, и етикетът с данни за багажа, указващ теглото на вашия изгубен багаж.

Ако не разполагате с тези документи, авиокомпанията самостоятелно ще изчисли стойността на багажа ви въз основа на неговото тегло, а не на реалната му стойност.

Обезщетението трябва да се изплаща в парична форма.

Не се отказвайте от правото си на претенция!

Ако искате да получите обезщетение при проблеми с багажа, е важно да не приемате ваучер за покупка на нови вещи, тъй като той включва декларация за отказ от претенции в случай на приемане на ваучер.

Давностен срок

Съгласно член 35 на Монреалската конвенция от 1999 г. давностният срок е 2 години.

Отговорности на превозвача

Отговорностите на превозвача при повреда, загуба или закъснение на багаж са определени от разпоредбите на глава III на Монреалската конвенция: чл. 17 (т. 1 – 2), чл. 19 и чл. 22 (т. 1 – 2).

Важно е също така да прочетете внимателно процедурния правилник на авиокомпанията относно превоза на багаж, защото, наред с други неща, багаж от типа на спортно оборудване или музикални инструменти, както и превозът на животни, се считат за отделна категория багаж заради специфичните им характеристики. От ключово значение е да се информирате как се опакова и регистрира такъв багаж. Ако носите сноуборд като регистриран багаж например, може да нямате право на обезщетение, тъй като неговият превоз може да се осигурява на ваша собствена отговорност. За подробна информация отидете на уеб сайта на авиокомпанията, от която желаете да купите своя билет. В такива случаи е добре да закупите също и допълнителна застраховка.