Права на пътниците – отменен полет

Отменен полет може да причини много главоболия на пътниците – пропускане на важна среща или семеен празник или принудително съкращаване на продължителността на почивката. Въпреки това обаче не всички знаят, че може да имат право на обезщетение за отменен полет – дори в размер до 600 евро.

Знаете ли правата си?

При какви обстоятелства имате право на обезщетение за отменен полет?

Можете да получите обезщетение за полет, отменен по вина на въздушния превозвач, ако за отмяната е съобщено:

 • от 13 до 7 дни преди датата по разписание, ако авиокомпанията е предложила алтернативен транспорт, излитащ повече от 2 часа преди часа на излитане по разписание и/или пристигащ в крайния пункт на пристигане повече от 4 часа след времето на пристигане по разписание,
 • по-малко от 7 дни преди датата по разписание (включително ако вече сте на летището), ако авиокомпанията е предложила алтернативен транспорт, излитащ повече от един час преди часа на излитане по разписание и/или пристигащ в крайния пункт на пристигане повече от 2 часа след времето на пристигане по разписание.

Нямате право на обезщетение, ако превозвачът ви информира за отменения полет най-малко две седмици преди датата на полета по разписание.

Авиокомпаниите обаче невинаги носят отговорност за причината за отмяната. Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 261/2004 при извънредни обстоятелства отговорността на превозвача е изключена.

отменен полет

Проверете за обезщетение

Кое определя размера на обезщетението?

Максималният размер на обезщетението за закъснял полет е 600 евро.

Имайте предвид обаче, че ако вашият проблемен полет отговаря на условията за обезщетение, неговият размер зависи от:

 • разстоянието:
250 евроза полети до 1500 км,
400 евроза всички полети над 1500 км в рамките на ЕС и за останалите полети между 1500 и 3500 км,
600 евроза всички останали полети над 3500 км.

Също така трябва да обърнете внимание коя авиокомпания изпълнява полета и в коя област:

 • Маршрут на полета извън ЕС: Авиокомпания, регистрирана в ЕС, и авиокомпания, която не е регистрирана в ЕС – без право на обезщетение
 • Маршрут на полета с излитане от държава извън територията на ЕС и пристигане в държава на територията на ЕС: Авиокомпания, регистрирана в ЕС – имате право на обезщетение; авиокомпания, която не е регистрирана в ЕС – без право на обезщетение
 • Маршрут на полета с излитане от държава на територията на ЕС и пристигане в държава извън територията на ЕС: Авиокомпания, регистрирана в ЕС, и авиокомпания, която не е регистрирана в ЕС – имате право на обезщетение
 • Маршрут на полета на територията на ЕС: Авиокомпания, регистрирана в ЕС, и авиокомпания, която не е регистрирана в ЕС – имате право на обезщетение

Същите правила са в сила и за Норвегия, Швейцария и Исландия, както и за полети, излитащи от територии, които са административно подчинени на една от държавите в ЕС, т.е.: Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови, или ако полетите до тези места се изпълняват от превозвач от ЕС. В ЕС не влизат: Фарьорски острови, остров Ман и Нормандски острови.

Трябва също да обърнете внимание кога сте информирани, че полетът е отменен: имате право на обезщетение само когато превозвачът ви информира за отмяната на полета по-малко от две седмици преди датата на излитане по разписание.

Как получавате обезщетение за отменен полет?

Претенцията за обезщетение за отменен полет трябва бъде изпратена на авиокомпанията (в съответствие с практиката на авиокомпанията – в писмена форма, по имейл или чрез формуляр на уеб сайта на превозвача) или това може да стане чрез услугите на компания, която е специализирана в получаването на такъв тип обезщетение.

Как трябва да подадете жалбата?

Жалбата може да се подаде по няколко начина:

 1. Чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено до въздушния превозвач
 2. По електронен път на имейл адреса на авиокомпанията
 3. Чрез формуляр, който може да намерите на уеб сайта на превозвача
 4. С наша помощ – без риск, ако казусът не бъде спечелен

Бихме искали да отбележим, че подаването на жалба невинаги непременно гарантира изплащане на обезщетение. За да избегнат отговорност, превозвачите може да се опитат да използват извънредни обстоятелства като извинение. Авиокомпаниите може също така да предложат занижено обезщетение, въпреки че всички имат правото на обезщетение в пълен законов размер в зависимост от разстоянието на полета.

Какво трябва да направите, когато авиокомпанията не признава жалбата ви?

Когато авиокомпанията отхвърли жалбата или я признае само частично, следващата стъпка е да подадете жалба до компетентния национален орган по гражданско въздухоплаване спрямо мястото на излитане на вашия полет. Производството пред този орган може да отнеме до 6 месеца.

Като краен вариант можете също да обжалвате в съда. В този случай средното време за изчакване на решение относно проблем с полет може да бъде дори 1 година. Това води до допълнителни разходи, а производството ще отнеме голяма част от времето ви.

Ако подадете своята претенция при нас, ще си спестите всички притеснения. Когато действаме от името на своите клиенти, ние поемаме всички формалности и винаги се стремим към успешно получаване на пълния размер на обезщетението.

Процедура и форма за изплащане на обезщетение

Получаването на обезщетение за отменен полет може да включва не само подаване на жалба до авиокомпанията, но и обжалване пред националния орган по гражданско въздухоплаване, а след това и пред съда (можете да обжалвате и направо пред съда, без да обжалвате пред националния орган по гражданско въздухоплаване), което е доста времеемко и води до допълнителни разходи. Това означава, че няма установена единна процедура за получаване на обезщетение. Съществуват няколко начина и всеки от тях зависи от различни фактори.

Превозвачът трябва да плати обезщетението в брой. Превозвачът може също така да предложи обезщетение под друга форма, като например ваучер за пътуване; въпреки това обаче, за да получите този вид обезщетение, вие трябва да дадете писмено съгласие за това, което ви лишава от правото да подадете претенция за обезщетение по силата на Регламент (ЕО) № 261/2004.

Размерът на обезщетението може също така да бъде намален с 50%. Това става, когато авиокомпанията ви предложи алтернативен полет и неговото време на пристигане не превишава времето на пристигане на първоначално резервирания полет с:

2 часаза полети до 1500 км,
3 часаза полети между 1500 и 3500 км,
4 часаза по-дълги полети.

Ако не желаете да подавате заявление за обезщетение самостоятелно, не забравяйте, че нашите експерти знаят как точно да процедират с всеки превозвач и какви действия трябва да бъдат предприети във всеки казус.

Можете да получите обезщетение за отменен полет!

Подайте претенция за полет

Кога трябва да подадете жалбата?

Най-добре е да подадете жалбата възможно най-скоро, тъй като давностните срокове за претенции за обезщетение за отменен полет варират в зависимост от това в коя държава е регистриран превозвачът и може да се равняват дори само на една година, както е например за авиокомпании, регистрирани в Полша, като PLL LOT.

Необходими документи за подаване на жалба

Когато подавате жалба, за да можете да докажете пред авиокомпанията, че сте били готови за полета, трябва да пазите поне един от посочените по-долу пътнически документи, които трябва да включват информация, като например подробни данни за пътника, номер на полета, дата на полета и час на излитане по разписание. Тези документи са:

 • потвърждение на резервацията,
 • самолетен билет,
 • бордна карта.

Добре е също така да пазите известието за отменения полет – текстово съобщение или имейл, ако това е начинът, по който авиокомпанията ви е информирала за проблема, или снимка на таблото с разписанието на излитащите полети.

Колко дълго трябва да чакате за получаване на обезщетение?

Времето за получаване на обезщетение зависи от това колко бързо превозвачът ще обработи жалбата – поради тази причина срокът не може да бъде точно определен. Обикновено отнема около 30 дни. Въз основа на опита ни обаче, вероятността жалбата да бъде обработена успешно и обезщетението да бъде изплатено на етап подаване на жалба до авиокомпанията не е висок; обикновено се налага да се предприемат стъпки за обжалване.

Какви други права имат пътниците при отменен полет?

Когато полетът ви е отменен, вие имате право на:

 • настаняване – ако алтернативният полет е планиран за следващия ден или след това. Ако не е предоставено настаняване, имате право да го платите сами в рамките на разумни ценови граници. 

Необходим документ, когато авиокомпанията не е предоставила настаняване и вие сте платили за такова за своя сметка: документ, доказващ плащането за хотел и съдържащ датите, съответстващи на периода между първоначалния час на излитане по разписание и действителния час на излитане,

 • превоз от летището до мястото на настаняване и от мястото на настаняване до летището. Ако не е предоставен превоз, имате право да го платите сами (напр. такси, автобус, влак). 

Необходим документ, когато авиокомпанията не е предоставила превоз и вие сте платили за такъв за своя сметка: касова бележка за използваните услуги, напр. за такси, влак и т.н.

 • храна и напитки– ако вашият алтернативен полет по разписание излита минимум 2 часа по-късно от първоначалния час на излитане по разписание. Ако авиокомпанията не ви е предоставила подходящи храни и напитки, можете да купите такива за собствена сметка и да подадете заявление за възстановяване на разходите за тях. 

Необходими документи, когато авиокомпанията не е предоставила храна и вие сте купили такава за своя сметка: документ, доказващ плащането на храна и напитки и съдържащ времето, съответстващо на периода на изчакване.

Можете също така да изберете една от следните опции:

 • възстановяване на цената на билета на отменения полет, а при свързващ полет – частично възстановяване на отсечката от пътуването, която е вече пролетяна, и на отсечката, която не е пролетяна поради отмяната, ако продължаването на пътуването повече не изпълнява предназначението си. В случаите със свързващ полет допълнително имате право на обратен полет до първоначалното място на излитане,
 • осигуряване на алтернативен полет при първа възможност
 • право на промяна на маршрута и връщане до мястото на излитане– ако става дума за отменен свързващ полет.

Ако авиокомпанията не ви осигури грижа, алтернативен полет или обратен полет или ако не сте ги използвали, можете да подадете заявление за възстановяване на цената на билета.

Възстановяване на основателни разходи

Терминът „основателни разходи“ указва, че всеки пътник има пълното право на възстановяване на разходите, които е трябвало да покрие заради отмяната и които са посочени по-горе, т.е.:

 • право на възстановяване на стойността на първоначалния билет, който сте купили за своя сметка,
 • право на възстановяване на разходите за настаняване, за превоз от летището до хотела и обратно, за храна и напитки, които сте покрили сами.

Има ли изключения, които могат да доведат до отказ на превозвача да изплати обезщетение?

Да, има – извънредните обстоятелства, описани в Регламент (ЕО) № 261/2004, представляват такива изключения.

Извънредни обстоятелства – какво точно означава това?

На уеб сайта на Европейската комисия е предоставен примерен списък на извънредните обстоятелства, които изключват отговорността на превозвача за изплащане на обезщетение. Такива обстоятелства са например:

 • лоши метеорологични условия,
 • политическа нестабилност в държавата, в която се осъществява полетът,
 • рискове за сигурността,
 • стачки на авиодиспечери.

Списъкът е изготвен съвместно от правоприлагащите органи на държавите членки, които носят отговорност за изпълнението на Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети.

Отмяна на свързващ полет – имате ли право на обезщетение?

Ако пътник изпусне полета или вторият резервиран полет е отменен, важат същите права като посочените по-горе. Авиокомпанията трябва да осигури алтернативен полет и подходяща грижа. Може да прочетете повече по този въпрос в раздел „Какви други права имат пътниците при отменен полет?“

Обезщетение в случай на техническа неизправност на самолета

Ако полетът ви е отменен поради техническа неизправност на самолета, имате пълното право да подадете претенция за обезщетение. Техническите неизправности не се включват в термина „извънредни обстоятелства“, освен ако неизправността не е в резултат от събития, които не се дължат на авиокомпанията, като например сблъсък с птица или действия на друг пътник.

Отмяна на чартърен полет и обезщетение

Резервирането на пътуване, включително полети, чрез пътническа агенция не изключва правото ви да подадете претенция за обезщетение, ако полетът ви е отменен по вина на авиокомпанията. Трябва също така да помните, че е задължение на превозвача да ви информира за отмяната, а не на пътническата агенция. Нещо повече – дори ако останалата част от пътуването ви е безпроблемна, не се отказвайте от подаването на жалба до авиокомпанията.

Може ли да подадете претенция за обезщетение самостоятелно?

Разбира се, можете самостоятелно да подадете претенция за обезщетение при проблем с полета. Бихме искали да отбележим обаче, че авиокомпанията може да я избегне с различни обстоятелства и причини за проблема дори ако тези обстоятелства не възпрепятстват възможността за подаване на претенция за обезщетение и не попадат в категорията на извънредните обстоятелства. Авиокомпанията може да ви предложи благосклонно споразумение за уреждане на спора за проблемите, възникнали по време на вашето пътуване. Ако приемете подобно споразумение (в писмена форма), повече няма да може да подадете претенция за обезщетение.

За да сте сигурни, че няма да изгубите правото си да подадете претенция за обезщетение, не приемайте от превозвача неща като:

 • ваучери за полети,
 • бонус точки.

Не се съгласявайте с намаляване на размера на обезщетението!

Важно!

Подходящата грижа, която авиокомпанията ви е осигурила по време на проблема с полета, не изключва вашето право на обезщетение.

Подайте с GIVT претенция за обезщетение за отменен полет!

Проверете сега

Обезщетение за отменен полет – законова база

Основната законова база е Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети.

Тази база се допълва от различни решения, напр.:

Решение на Съда (трети състав) от 13 октомври 2011 година, „Преюдициално запитване – Въздушен транспорт – Регламент (ЕО) № 261/2004 – Член 2, буква л) – Обезщетяване на пътниците при отмяна на полет – Понятие „отмяна“ – Член 12 – Понятие „допълнително обезщетяване“ – Обезщетяване по силата на националното право“

Решение на Съда (трети състав) от 17 април 2018 година, „Преюдициално запитване – Транспорт – Общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети – Регламент (ЕО) № 261/2004 – Член 5, параграф 3 – Член 7, параграф 1 – Право на обезщетение – Освобождаване – Понятието „извънредни обстоятелства“ – „Самоволна стачка“

Други полети – какво можете да направите?

На първо място, пазете пътническите си документи и се опитайте да получите информация каква е причината за отмяната на полета. Имате право също да изискате да ви бъдат осигурени храна, напитки и настаняване, ако предстоящият ви полет по разписание е на следващия ден или след това, както и превоз от и до летището, в случай че получите настаняване. Ако покриете всички разходи за своя сметка, пазете касовите бележки или фактурите, така че превозвачът да може да ви ги възстанови.

Не препоръчваме приемането на споразумения за частичен размер на обезщетението, тъй като по закон всеки трябва да получи обезщетение за проблема в пълен размер.