''
''

Права на пътниците – отказан достъп на борда

Отказан достъп на борда звучи сериозно. Това обаче не означава, че пътуването ви е съсипано. Не всеки пътник знае, че в подобна ситуация може да има право и на обезщетение – дори в размер до 600 евро.

Знаете ли правата си?

Какво точно означава отказан достъп на борда?

Отказаният достъп на борда, за който може да получите обезщетение, представлява отказ от превоз на пътника, въпреки че пътникът се е явил за отвеждане към самолета. Обикновено е свързан с прекалено голям брой пътници (превишен брой резервации). Това означава, че са продадени повече билети, отколкото е броят на местата в самолета. Авиокомпаниите обаче рядко признават за съществуването на подобна практика.

При какви обстоятелства имате право на обезщетение за отказан достъп на борда?

Първо и най-важно – основата за получаване на обезщетение за отказан достъп на борда е да сте се явили за отвеждане към самолета навреме в съответствие с изискванията (напр. трябва да имате резервация и да се явите за регистрацията) и да разполагате с всички необходими документи за вашето пътуване. Имате право на обезщетение, ако авиокомпанията е избрала вас против волята ви като пътник, който няма да се качи на борда на самолета. В подобна ситуация в никакъв случай не трябва да се съгласявате доброволно или да се отказвате от полета си! Подобно нещо ще ви лиши от правото ви да подадете претенция за обезщетението, което ви се полага.

Нямате право да подадете претенция за обезщетение, ако отказаният достъп на борда е разумно обоснован, особено поради причини, свързани с опазването на здравето или сигурността, или ако пътническите ви документи са невалидни.

Отказан ви е достъп на борда?

Проверете за обезщетение

Размерът на обезщетението зависи от разстоянието на полета по разписание.

Максималният размер на обезщетението за отказан полет е 600 евро.

Имайте предвид обаче, че ако вашият проблемен полет отговаря на условията за обезщетение, неговият размер зависи от:

 • разстоянието:
250 евроза полети до 1500 км,
400 евроза всички полети над 1500 км в рамките на ЕС и за останалите полети между 1500 и 3500 км,
600 евроза всички останали полети над 3500 км.

Също така трябва да обърнете внимание коя авиокомпания изпълнява полета и в коя област:

 • Маршрут на полета извън ЕС: Авиокомпания, регистрирана в ЕС, и авиокомпания, която не е регистрирана в ЕС – без право на обезщетение
 • Маршрут на полета с излитане от държава извън територията на ЕС и пристигане в държава на територията на ЕС: Авиокомпания, регистрирана в ЕС – имате право на обезщетение; авиокомпания, която не е регистрирана в ЕС – без право на обезщетение
 • Маршрут на полета с излитане от държава на територията на ЕС и пристигане в държава извън територията на ЕС: Авиокомпания, регистрирана в ЕС, и авиокомпания, която не е регистрирана в ЕС – имате право на обезщетение
 • Маршрут на полета на територията на ЕС: Авиокомпания, регистрирана в ЕС, и авиокомпания, която не е регистрирана в ЕС – имате право на обезщетение

Същите правила са в сила и за Норвегия, Швейцария и Исландия, както и за полети, излитащи от територии, които са административно подчинени на една от държавите в ЕС, т.е.: Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен Мартен, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови, или ако полетите до тези места се изпълняват от превозвач от ЕС. В ЕС не влизат: Фарьорски острови, остров Ман и Нормандски острови.

Как получавате обезщетение за отказан достъп на борда?

Претенцията за обезщетение за отказан достъп на борда трябва бъде изпратена на авиокомпанията (в зависимост от процедурата по подаване на жалби на авиокомпанията – в писмена форма, по имейл или чрез формуляр на уеб сайта на превозвача) или това може да стане чрез услугите на компания, която е специализирана в получаването на такъв тип обезщетение.

Как да подадете жалба?

Жалбата може да се подаде по няколко начина:

 1. Чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено до въздушния превозвач
 2. По електронен път на имейл адреса на авиокомпанията
 3. Чрез формуляр, който може да намерите на уеб сайта на превозвача
 4. С наша помощ – без риск, ако казусът не бъде спечелен

Бихме искали да отбележим, че подаването на жалба невинаги непременно гарантира изплащане на обезщетение. За да избегнат отговорност, превозвачите може да откажат изплащане на обезщетение, позовавайки се на невярното твърдение, че достъпът на борда е отказан поради извънредни обстоятелства. Авиокомпаниите може също така да предложат занижено обезщетение, въпреки че всички имат правото на обезщетение в пълен законов размер в зависимост от разстоянието на полета.

Какво трябва да направите, когато авиокомпанията не признава жалбата ви?

Когато авиокомпанията отхвърли жалбата или я признае само частично, следващата стъпка е да подадете жалба до компетентния национален орган по гражданско въздухоплаване спрямо мястото на излитане на вашия полет. Производството пред този орган може да отнеме до 6 месеца.

Като краен вариант можете също да обжалвате в съда. В този случай средното време за изчакване на решение относно проблем с полет може да бъде дори 1 година. Това води до допълнителни разходи, а производството ще отнеме голяма част от времето ви.

Ако подадете своята претенция при нас, ще си спестите всички притеснения. Когато действаме от името на своите клиенти, ние поемаме всички формалности и винаги се стремим към успешно получаване на пълния размер на обезщетението.

Процедура и форма за изплащане на обезщетение

Получаването на обезщетение за отказан достъп на борда може да включва не само подаване на жалба до авиокомпанията, но и обжалване пред националния орган по гражданско въздухоплаване, а след това и пред съда (можете да обжалвате и направо пред съда, без да обжалвате пред националния орган по гражданско въздухоплаване), което е доста времеемко и води до допълнителни разходи. Това означава, че няма установена единна процедура за получаване на обезщетение. Съществуват няколко начина и всеки от тях зависи от различни фактори.

Превозвачът трябва да плати обезщетението в брой. Превозвачът може също така да предложи обезщетение под друга форма, като например ваучер за пътуване; въпреки това обаче, за да получите този вид обезщетение, вие трябва да дадете писмено съгласие за това, което ви лишава от правото да подадете претенция за обезщетение по силата на Регламент (ЕО) № 261/2004.

Размерът на обезщетението може също така да бъде намален с 50%. Това става, когато авиокомпанията ви предложи алтернативен полет и неговото време на пристигане не превишава времето на пристигане на първоначално резервирания полет с:

2 часаза полети до 1500 км,
3 часаза полети между 1500 и 3500 км,
4 часаза по-дълги полети.

Ако не желаете да подавате заявление за обезщетение самостоятелно, не забравяйте, че нашите експерти знаят как точно да процедират с всеки превозвач и какви действия трябва да бъдат предприети във всеки казус.

Можете да получите обезщетение за отказан достъп на борда!

Подайте претенция за полет

Необходими документи за подаване на жалба

Когато подавате жалба, за да можете да докажете пред авиокомпанията присъствието си на летището, правото и готовността си за полета, трябва да пазите поне един от посочените по-долу пътнически документи, които трябва да включват информация, като например подробни данни за пътника, номер на полета, дата на полета и час на излитане по разписание. Тези документи са:

 • потвърждение на резервацията,
 • самолетен билет
 • бордна карта.

Колко дълго трябва да чакате за получаване на обезщетение?

Времето за получаване на обезщетение зависи от това колко бързо превозвачът ще обработи жалбата – поради тази причина срокът не може да бъде точно определен. Обикновено отнема около 30 дни. Въз основа на опита ни обаче, вероятността жалбата да бъде обработена успешно и обезщетението да бъде изплатено на етап подаване на жалба до авиокомпанията не е висок; обикновено се налага да се предприемат стъпки за обжалване.

Какви други права имат пътниците при отказан достъп на борда?

Когато ви е отказан достъп на борда, вие имате право на:

 • храна и напитки.Ако авиокомпанията не ви е предоставила подходящи храни и напитки, можете да купите такива за собствена сметка и да подадете заявление за възстановяване на разходите за тях.

Необходими документи, когато авиокомпанията не е предоставила храна и вие сте купили такава за своя сметка: документ, доказващ плащането на храна и напитки и съдържащ времето, съответстващо на периода на отказания достъп на борда.

 • настаняване – ако алтернативният полет, който авиокомпанията трябва да ви осигури, е планиран за следващия ден или след това. Ако не е предоставено настаняване, имате право да го платите сами в рамките на разумни ценови граници.

Необходим документ, когато авиокомпанията не е предоставила настаняване и вие сте платили за такова за своя сметка: документ, доказващ плащането за хотел и съдържащ датите, съответстващи на периода между първоначалния час на излитане по разписание и действителния час на излитане,

 • превоз от летището до мястото на настаняване и от мястото на настаняване до летището.Ако не е предоставен превоз, имате право да го платите сами (напр. такси, автобус, влак).

Необходим документ, когато авиокомпанията не е предоставила превоз и вие сте платили за такъв за своя сметка: касова бележка за използваните услуги, напр. за такси, влак и т.н.

Възстановяване на основателни разходи

Терминът „основателни разходи“ указва, че всеки пътник има пълното право на възстановяване на разходите, които е трябвало да покрие заради отказания достъп на борда и които са посочени в Регламент (ЕО) № 261/2004, т.е.:

 • право на възстановяване на стойността на първоначалния билет, който сте купили за своя сметка,
 • право на възстановяване на разходите за настаняване, за превоз от летището до хотела и обратно, за храна и напитки, които сте покрили сами.

Има ли изключения, които могат да доведат до отказ на превозвача да изплати обезщетение?

Да, има такива – може да бъде отказано изплащане на обезщетение, когато например пътникът наруши правилата и регламентите на превозвача и представлява риск за сигурността, ако е в нетрезво състояние или опитва да внесе забранени или опасни предмети на борда. В подобни случаи пътникът няма право на обезщетение.

Отказан достъп на борда за свързващи полети – имате ли право на обезщетение?

Ако пътник изпусне полет поради отказан достъп на борда на първия или втория полет в една и съща резервация, важат същите права като посочените по-горе. Авиокомпанията трябва да осигури алтернативен полет и подходяща грижа. Може да прочетете повече по този въпрос в раздел „Какви други права имат пътниците при отказан достъп на борда?“

Може ли да подадете претенция за обезщетение самостоятелно?

Разбира се, можете самостоятелно да подадете претенция за обезщетение при отказан достъп на борда. Бихме искали да отбележим обаче, че авиокомпанията може да ви предложи благосклонно споразумение за уреждане на спора за проблемите, възникнали по време на пътуването. Ако приемете подобно споразумение (в писмена форма), повече няма да може да подадете претенция за обезщетение.

За да сте сигурни, че няма да изгубите правото си да подадете претенция за обезщетение, не приемайте от превозвача неща като:

 • ваучери за полети,
 • бонус точки.

Не се съгласявайте също и с намаляване на размера на обезщетението!

Важно!

Подходящата грижа, която авиокомпанията ви е осигурила по време на проблема с полета, не изключва вашето право на обезщетение.

Подайте с GIVT претенция за обезщетение за отказан достъп на борда!

Проверете сега

Обезщетение за отказан достъп на борда – законова база

Основната законова база е Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91.

Тази база може да бъде допълнена от различни решения на Съда на Европейския съюз и националните съдилища.

Други полети – какво можете да направите?

На първо място, пазете пътническите си документи и се опитайте да получите информация каква е причината за отказания достъп на борда. Имате право също да изискате да ви бъдат осигурени храна, напитки и настаняване, ако алтернативният ви полет по разписание е на следващия ден или след това, както и превоз от и до летището, в случай че получите настаняване. Ако покриете всички разходи за своя сметка, пазете касовите бележки или фактурите, така че превозвачът да може да ви ги възстанови.

Не препоръчваме приемането на споразумения за частичен размер на обезщетението, тъй като вярваме, че всеки трябва да получи обезщетение за проблема в пълен размер.